II Sosio emosi Isu pencemaran air juga boleh diselesaikan melalui media massa

Ii sosio emosi isu pencemaran air juga boleh

This preview shows page 7 - 9 out of 13 pages.

faham isu pencemaran air ini sangat serius. II. Sosio-emosi Isu pencemaran air juga boleh diselesaikan melalui media massa, penerapan nilai murni daripada iklan dan sentiasa menganjurkan pelbagai aktiviti berkenaan dengan isu ini. III. Tingkah Laku Isu pencemaran akan bersih apabila semua bertanggungjawab di peringkat tempatan, kebangsaan dan global demi mencapai dunia yang aman dan lestari dengan cara menwujudkan organisasi bertangungjawab. Selain itu, penguatkuasaan dan undung- undang perlu diwujudkan. CARA-CARA UNTUK MENYELESAIKAN PENCEMARAN AIR a) Penubuhan sebuah yayasan atau kelab pencinta sungai perlu dimulakan Mengambilkira ramai pakar dan perunding dalam alam sekitar berminat memberi sumbangan secarasukarela. Tidak banyak usaha dilakukan oleh pihak berkuasa untuk mengembleng tenaga dan sumber yang ada untuk tujuan berkenaan.· Memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemuliharaan dan pemulihan sungai. b) Menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai Terlalu banyak pencemaran yang berlaku di kawasan bandar, kawasan perumahan dan kawasan perindustrian. Aktiviti pengilangan mesti meningkatkan pemantauan untuk mencegah pencemaran sungai.Undang-undang yang berkaitan dengan pemuliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita 5
Image of page 7
c) Mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu Melalui sistem tersebut,air akan dirawat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh jabatan alam sekitar sebelum disalurkan ke dalam sungai. Mengenakan hukuman penjara dan menanggung kos pembersihan dan pemuliharaan sungai tersebut. Mengadakan langkah bersepadu untuk membanteras aktiviti yang mencemarkan sungai. d) Melalui program pendidikan ,latihan dan maklumat pencemaran alam sekitar Bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada golongan pengilang ataupun pengguna supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat.· Setiap aktiviti yang dilakukan oleh individu akan memberi kesan yang menyeluruh terhadap diri sendiri dan masyarakat.·Menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa program untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian KESIMPULAN Kajian ini telah mengenal pasti kepentingan Pendidikan kewarganegaraan global ( global citizenship education ; GCED ) dalam kehidupan kita. Melalui 3 dimensi konsep utama Pendidikan kewarganegaraan global ( global citizenship education ; GCED ), kita dapat mengatasi masalah isu alam sekitar terutama nya pencemaran air. Kajian ini diharap akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan iaitu bagi menanam dan memupuk minat murid untuk mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah untuk diterap dan diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Ini selaras dengan dapatan kajian Mohmadisa dan Mohamad Suhaily (2005) yang merumuskan bahawa penerapan nilai alam sekitar tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya dalam pendidikan oleh guru dan tidak dapat diterima oleh kumpulan sasar iaitu murid. Maka usaha kerajaan untuk memperkenalkan Pendidikan Alam Sekitar
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture