ΜαθηματÎ&sup

Α να εξετάσετε αν τα

This preview shows 3 out of 5 pages.

α . Να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα Α και Γ είναι ασυμβίβαστα . Μονάδες 5 β . Να αποδείξετε ότι : Ρ ( Γ - Α ) 5 3 Μονάδες 5 γ . Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να παρακολουθεί μόνο την αγγλική γλώσσα . Μονάδες 8 δ . Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να παρακολουθεί μία μόνο ξένη γλώσσα από αυτές . Μονάδες 7
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Επιμέλεια : Μάριος Ελευθεριάδης 4 ΘΕΜΑ 3 ο (2002) Ένα προϊόν πωλείται σε 10 διαφορετικά καταστήματα στις παρακάτω τιμές , σε Ευρώ : 8, 10, 13, 13, 15, 16, 18, 14, 14, 9. α . Να υπολογίσετε τη μέση τιμή , τη διάμεσο και την επικρατούσα τιμή . Μονάδες 6 β . Να υπολογίσετε το εύρος , την τυπική απόκλιση και τον συντελεστή μεταβολής . Μονάδες 6 γ . Αν οι τιμές του προϊόντος σε όλα τα καταστήματα υποστούν έκπτωση 10%, να εξετάσετε αν θα μεταβληθεί ο συντελεστής μεταβολής . Μονάδες 13 ΘΕΜΑ 3 ο (2002 ε ) Στο διπλανό σχήμα δίνεται το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων , που παρουσιάζει τη βαθμολογία μίας ομάδας μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας . Η βαθμολογία κυμαίνεται από 10 μέχρι 20. Δίνεται ότι 10 μαθητές έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 12 και μικρότερο του 14. α . Να αποδείξετε ότι ο αριθμός των μαθητών είναι 50. Μονάδες 8 β . Να βρείτε τη διάμεσο . Μονάδες 5 γ . Να κατασκευάσετε το ιστόγραμμα συχνοτήτων . Μονάδες 7 δ . Επιλέγουμε τυχαία από το δείγμα των 50 μαθητών ένα μαθητή . Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να έχει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 16. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 4 ο (2002 ε ) Έστω ={1, 2, 3, 6} δειγματικός χώρος . Α . Να δικαιολογήσετε ποιοι από τους παρακάτω τύπους μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλοι και ποιοι όχι για να εκφράσουν την πιθανότητα κάθε στοιχειώδους ενδεχομένου k του . i) P(k)= k 1 ii) Ρ (k)= 2 1 k iii) P(k)= k 2 1 Μονάδες 8 Β . Οι παρατηρήσεις μιας μεταβλητής Χ είναι οι ακόλουθες : 1, 1, 7, k, k, 3, 3, 3 όπου k είναι στοιχειώδες ενδεχόμενο του , με πιθανότητα P(k) = k 2 1 .
Image of page 4
Image of page 5
You've reached the end of this preview.
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern