A_leve_som_viking_En_studie_av_norske_vi

Vikingene jeg har forsøkt å ta utgangspunkt i

This preview shows page 119 - 121 out of 143 pages.

vikingene . Jeg har forsøkt å ta utgangspunkt i vikingenes emiske perspektiv, noe feltarbeidet har bidratt sterkt til å muliggjøre. Jeg mente at vikingenes emiske perspektiv på hvordan det opplevdes å leve som viking ville gi meg deler av svarene på hva vikinglag egentlig er og hvorfor vikingene holder på med dette. En kombinasjon av emisk og etisk perspektiv har så blitt anlagt i etterkant ved analyse av de forskjellige temaene. Særlig interessant var det for meg å se helheten i den enkelte vikings liv. Vikinglagsaktiviteten er svært omfattende. Den tar mye tid, og blir heller ikke avgrenset til lagsmøter og vikingmarkeder. Vikingene treffes også utenom dette. De drar på besøk til hverandre, går på loppemarkeder sammen for å finne ting de kan bruke i aktiviteten sin, og de holder kontakt med vikinger fra andre lag via nettsamfunn som Facebook. Vikingene har gjerne håndarbeidsprosjekt gående, og de leser faglitteratur og skjønnlitteratur som omhandler vikingtid. Vikinglivet blir en livsstil. Å leve som viking vil si at veldig mange av vennene dine også er vikinger , og familien din vil også i de fleste tilfeller leve som viking . Sommeren blir tilbrakt på ulike vikingmarkeder, og resten av året består i forberedelser til markedene. Vikingene er delt inn i flere emotional communities (vikinglagene), men følelsesmessige bånd kan også finnes til vikinger i andre lag. Flere omtaler alle vikinger som en familie. Tingene er tilsynelatende navet i vikingaktiviteten. Det meste av aktiviteten i vikinglagene er tradisjonelt håndverk fra vikingtid. Det blir forventet at alle er i stand til å lage sine egne klær og det mest nødvendige av annet utstyr. De norske vikingene er svært likestilte i denne aktiviteten, menn og kvinner både syr og smir, men kjønnsfordelingen er likevel ikke helt jevn innen alle aktiviteter. Hva som anses å være autentisk innen gjenstander, klær, og utstyr,
Image of page 119

Subscribe to view the full document.

115 blir diskutert ut fra funn og egen erfaring og praksis. Imidlertid viste det seg at tingene kanskje var av mindre sentral betydning enn jeg først antok. Tingene er navet i aktiviteten, men det betyr ikke at det er tingene som blir satt høyest av vikingene . Tingene er viktige, vikingene skal ha riktige klær og gjenstander rundt seg på markedene. De bruker mye innsats og krefter for å få alt utstyr mest mulig autentisk. Den materielle kulturen skal presenteres for markedets publikum, men det er ikke den høyest verdsatte delen av vikinglivet. Det viktigste er menneskene man arbeider sammen med. Vikingene treffes både hjemme hos hverandre, i vikinglagenes lokaler, og på markeder og lignende arrangementer. De har som nevnt også mye kontakt på nettet. Stedene markedene arrangeres har jeg ved hjelp av Caseys begreper betegnet som solide steder ( thick places ).
Image of page 120
Image of page 121
 • Spring '14
 • RachelKranson

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern