B zorg dat er in de cursus digitaal geoefend wordt

This preview shows page 4 - 6 out of 59 pages.

b) Zorg dat er in de cursus digitaal geoefend wordt, wanneer de toets ook digitaal is. Cursisten blijken het vaak moeilijk te vinden als cursussen en toetsen in dit opzicht van elkaar verschillen. c) De taaldomeinen moeten afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Cursisten investeren liever geen tijd in onderwerpen die ze al voldoende beheersen. d) Zorg dat er mogelijkheden zijn om een onderdeel sneller af te kunnen ronden. Sommige cursisten leren sneller dan anderen. Niet alle cursisten hoeven alle lesbijeenkomsten bij te wonen. e) Laat de toets pas afnemen als cursisten er klaar voor zijn. Dat is niet vanzelfsprekend aan het einde van een traject. Voortgangstoetsen of oefentoetsen zijn dus belangrijk. f) Zorg dat er niet teveel tijd wordt besteed aan informatieverstrekking tijdens de lesbijeenkomsten. Let erop dat de bijeenkomsten vooral gebruikt worden om flink te oefenen.
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 3 Organisatie en communicatie g) Zorg voor een goede voorbereiding: tijdige en duidelijke informatieverstrekking vanuit de gemeente, VVE-organisatie en cursusaanbieder. h) Het kan voor deelnemers frustrerend zijn om in de eigen tijd aan een verplicht traject te moeten deelnemen. Soms moet er zelf oppas worden ingeschakeld. Een vergoeding neemt veel van die frustratie weg. Wees daar niet te zuinig mee. i) Bekijk de mogelijkheid om cursistengroepen te (laten) vormen met cursisten uit andere organisaties. Zo kunnen cursisten met een vergelijkbaar niveau samen geschoold worden. j) Plan de bijeenkomsten op een geschikt moment, bijvoorbeeld niet op de vrijdagavond. k) Vraag om een regelmatige terugkoppeling van de voortgang, zodat VVE-instellingen verantwoording kunnen afleggen bij de gemeente. 3. Inventarisatie van gebruikerservaringen met betrekking tot de taaltoetsen Uit de inventarisatie zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen. Organisatie en communicatie a) Zorg voor een goede voorbereiding: tijdige en duidelijke informatieverstrekking vanuit de gemeente, VVE-organisatie en toetsaanbieder. b) Bied pedagogisch medewerkers voorafgaand aan het taalverbeteringstraject een eerlijk beeld van de mogelijke gevolgen van het niet halen van de taaltoets. c) Bied pedagogisch medewerkers verschillende momenten om te toetsen: overdag of in de avond. d) Maak kraakheldere afspraken over de organisatie van, en de begeleiding en ondersteuning tijdens, de toetsafname. e) Beknibbel niet op de taaltoets: pedagogisch medewerkers vinden het prettig om een taaltoets te maken die bij hun alledaagse werk op de VVE-groep past (beroepsspecifiek). f) Wees ruimhartig in de vergoeding van het taalverbeteringstraject: vergoed minimaal de tijd en kosten die gemoeid zijn met het maken van een toets en het volgen van een training (vervangings- of verletkosten en reiskosten).
Image of page 5
Image of page 6
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes