Ana hüzme ana lob Yan hüzme yan lob Yard Do� Dr Seyit Ahmet SİS Balıkesir

Ana hüzme ana lob yan hüzme yan lob yard do? dr

This preview shows page 26 - 33 out of 56 pages.

Ana hüzme (ana lob) Yan hüzme (yan lob)
Image of page 26
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTENLER 27 GENEL ÖZELLİKLERİ IŞIMA PATERNİ: OMNI DIRECTIONAL (ÇOK-YÖNLÜ): Birden fazla ana hüzmesi olan antenlerdir. Ana hüzmelerin dışındada yan loblar olabilir. Ana hüzme (ana lob) Yan hüzme (yan lob) Ana hüzme (ana lob) Yan hüzme (yan lob)
Image of page 27
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTENLER 28 GENEL ÖZELLİKLERİ ANTEN IŞIMA ALANLARI: Antenin etrafındaki uzay, yada diğer bir deyişle antenin ışıma yaptığı ortam 3 kısıma ayrılabilir ve bölgeler şekilde de gösterilmektedir: 1) Reaktif yakın alan (reactive near-field) 2) Işıyan yakın alan (Fresnel alanı) 3) Uzak alan (Far Field yada Fraunhofer bölgesi)
Image of page 28
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTENLER 29 GENEL ÖZELLİKLERİ ANTEN IŞIMA ALANLARI: REAKTİF YAKIN ALAN: Reaktif yakın alan antenin hemen yakınındaki alan olup buradaki E ve H alanları büyük oranda reaktifdir. Reaktif yakın alan sınırı: Reaktif yakın alan için verilen bu formül çoğu pratikte kullanılan antenlerde geçerli. Lakin kısa dipollerde bu sınır yarım dalga boyu uzunluktur. D: Antenin en büyük uzunluğu
Image of page 29
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTENLER 30 GENEL ÖZELLİKLERİ ANTEN IŞIMA ALANLARI: IŞIYAN YAKIN ALAN (RADIATING NEAR FIELD): Işıyan yakın alan ise, reaktif yakın alanla uzak alan arasındaki bölgedir. Bu bölgedeki E ve H lar ışıyan yan aktif alanlardır fakat çoğunlukla çembersel alanlardır Yani henüz düzlem dalga değillerdir. Bu bölgenin sınırı: <=R< NOT: Boyutları dalga boyuna göre çok küçük olan antenlerde ışıyan yakın alan bölgesi tanımlanamayabilir. Bu durumda sadece reaktif yakın alan ve uzak olan tanımlanır. D: Antenin en büyük uzunluğu
Image of page 30
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTENLER 31 GENEL ÖZELLİKLERİ ANTEN IŞIMA ALANLARI: UZAK ALAN (FAR FIELD): E ve H alanlarının düzlem dalga olarak kabul ettiğimiz bölge. Uzak alan için belirlenen minimum mesafe aşağıda verilmektedir: < R Yukarıda verilen formül bir çok anten için geçerli olup bazı özel anten türelerinde farklı formüller kullanılmaktadır. Antenler uzak mesafelerde haberleşme amaçlı kullanıldığı için anten tasarımında çıkarımı yapılan ifadelerin çoğu uzak alan yaklaşımlarıyla elde edilmiştir. İleride göreceğiz. Burada şunuda vurgulayayım uzak alan ifadesi frekansa dolayısıyla dalga boyuna ve anten büyüklüğüne bağıldır. Örneğin WiFi modem anteni için boyu ve çalışma frekansı göz önünde bulundurulduğunda ucak alan cm ler mesafesinde iken, AM verici antende m ler mesafesinde olur. Şimdi uzak alanda E ve H nasıl oluyor fiziksel olarak bir sonraki slaytta bakalım.
Image of page 31
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTENLER 32 UZAK ALAN (FAR FIELD) KAVRAMI Bir ışıyıcıdan (antenden) ışıyan enerji, doğası gereği küresel bir şekilde ışır ! Burada enerji küresel şekilde genel olarak her yöne ışır, lakin
Image of page 32
Image of page 33

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 56 pages?

  • Spring '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes