C gia c1 số phát hành số trả nợ gốc

Info icon This preview shows pages 58–61. Sign up to view the full content.

combiningacuteaccent c giả (C1) Số phát hành Số trả nợ gốc Thực vay Đồ thị 2.12: Nợ vay nước ngoài của Việt Nam giai đoạn 2003-2010
Image of page 58

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 49 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nguô combininggraveaccent n: Bô combiningdotbelow Ta combininggraveaccent i Chi combiningacuteaccent nh va combininggraveaccent ti combiningacuteaccent nh toa combiningacuteaccent n củ a ta combiningacuteaccent c giả (C1) % thay đổi Số phát hành Số trả nợ gốc Thực vay Đồ thị 2.13:Tỷ lệ thay đổi trong vay nợ nước ngoài của Việt Nam giai đoạn 2003-2010 Nhìn vào đồ thị ta có thể thấy số thực vay nước ngoài của Việt Nam tăng là do số phát hành nợ tăng trung bình 27,24% trong khi nợ gốc hoàn trả tăng khoảng 34,91%, tức số phát hành hàng năm tăng trung bình 13.630,29 tỷ đồng và hoàn trả nợ gốc tăng trung bình 5.734,57 tỷ đồng, như vậy số thực vay trong giai đoạn này tăng trung bình 37,83% tương đương 7.897,57 tỷ đồng. Khi thâm hụt ngân sách được tài trợ bằng vay nước ngoài, chính phủ có thể hạn chế được tác động kéo lùi đầu tư trong việc sử dụng các nguồn lực bổ sung từ bên ngoài thay vì dùng các nguồn lực của khu vực tư nhân trong nước. Bởi việc sử dụng một phần vốn vay nước ngoài để tài trợ cho thâm hụt ngân sách có thể làm giảm bớt căng thẳng trên thị trường tín dụng trong nước, qua đó giảm bớt các yếu tố bất ổn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, vay nợ nước ngoài sẽ có những tác động khác nguy hại đến nền kinh tế trong ngắn hạn lẫn trung và dài hạn. Trong thời gian đầu của thời kỳ vay vốn sẽ có một dòng ngoại tệ lớn chảy vào trong nước, điều đó làm giảm sức ép cân đối ngoại tệ và sẽ có những tác động
Image of page 59
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 50 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt nhất định lên tỷ giá hối đoái theo hướng làm tăng giá đồng nội tệ và ảnh hưởng đến cán cân thương mại. Trong trung và dài hạn, khi chính phủ phải cân đối nguồn ngoại tệ để trả nợ gốc và lãi sẽ đẩy nhu cầu ngoại tệ tăng cao, làm giảm giá đồng nội tệ, tăng chi phí nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên liệu. Khi chi phí đầu vào của nền kinh tế bị tăng lên dẫn tới các nguy cơ lạm phát. Ngoài ra, việc lệ thuộc quá nhiều vào các khoản vay nợ nước ngoài cũng sẽ làm giảm vị thế chính trị của quốc gia trong các mối quan hệ song phương cũng như đa phương với các đối tác là các nước chủ nợ.
Image of page 60

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 61
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern