Yüzümden de gizli sırl okur anlarlar ömrümüzde

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

düler mi gülerler. Yüzümden de gizli, sırlarımı okur, anlarlar. Ömrümüzde bir an bizimlç otunsalar bile eğleşmezler« hemen kalkarlar. Kalktılar mı da gönlümüze iştiyak fidanını dikerler. Halvette^ âşıkların göz yaşlannı anladı- lar mı bu hale bir tedbir bulurlar., se^er ça- ğında uyanık âşıklann sevgüerini bildiler mi onlardan sevgi yüzünü çevirmezler. Âşıkm derdine deva etmeyi koiay sanan ‘var mi, nerde öyle birisi? Derman için tedbir- lerde bulunanlar bile nihayet âciz kalırlar. K)4o# Mansur gibi dara çekilenleri, yüceltirler. Hafız'ı da bu dergâha davet ettiler mi ederler. * iştiyak çekenler bu tapıya niyaz edince şevgilüer naz ederler. Bu derde düşüp de der- man kaydında olanlar, acze düşerler*. Semen-bünyan ğubâr-ı ğam çu binşiıiend bfrışânehd Peri-rünyan karar ez dil çu bistizend bıstânend cxxn. Nazarlarıyle toprağı altın haline getiren-
Image of page 2
HJLFIZ DİVANI 125 1045 1050. lerv acaba bir göz ucuyle bize de bakmazlar mi ki? Derdimi, sahte doktorlara söylemektense gizlemem daha iyi. Belki gayp hâzinesinden tedavi ederler. Sevgili, yüzünden nikahı kaldırmamakta, yüzünü kimseye göstermemekte., böyle oldu- ğu halde neden herkes, kendi düşüncesine göre onu anlatıp durmada? iyi akıbete nail olmak, ne rintlikledir, ne zahitlikle. İşi Tann inayetine bırakmak daha iyi!
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors