Prilikom izbora čelika za određenu namjenu prokaljivost može igrati odlučujuću

Prilikom izbora čelika za određenu namjenu

This preview shows page 74 - 77 out of 225 pages.

Prilikom izbora čelika za određenu namjenu prokaljivost može igrati odlučujuću ulogu, pa se naručuje čelik s određenim „indeksom prokaljivosti“, npr.: 43 27 25 J (na 43 mm od čela epruvete tvrdoća treba iznositi 27 25 HRc). Ispitivanje prokaljivosti po Shepherdu To je najjednostavnija metoda ispitivanja prokaljivosti. Postupak ispitivanja sastoji se u kaljenju uzoraka iz šipki okruglog presjeka promjera 20 mm s niza različitih temperatura austenitizacije (t A ). Uzorc i se zatim lome i utvrđuje se debljina martenzitnog sloja (M) te finoća zrna na površini prijeloma. Slika 2.6. Ispitivanje prokaljivosti po Jominyju [4]
Image of page 74
75 Ispitivanje prokaljivosti po Grossmannu Mjera prokaljivosti po ovoj metodi jest kritični promjer D krit . To je onaj promjer za koji se kaljenjem u središtu presjeka cilindričnog uzorka dobije struktura s 50 % martenzita. Tvrdoća strukture koja sadrži upravo 50 % martenzita zove se kritična tvrdoća . Kritična tvrdoća se određuje pomoću Hodge -Orehovski dijagrama, slika 2.7 . Npr. ako se ispituje prokaljivost nekog čelika s 0,3 % ugljika, iz dijagrama Hodge-Orehovski očita va se da je kritična tvrdoća HRc = 38. Ispitivanje ovom metodom vrši se kaljenjem više cilindričnih uzoraka različitog promjera pod istim uvjetima. Ispitivanje kao i kod prethodne metode nema karakter univerzalnosti, već se za svaki čelik obavlja posebno. Zakaljeni uzorci se pre režu (uz intenzivno hlađenje kako se unosom topline ne bi promijenila struktura materijala). Ovako pripremljenim uzorcima mjeri se tvrdoća po presjeku na različitim udaljenostima od površine do središta uzorka ( slika 2.8 ). Rezultati se unose u dijagram. Za svaki uzorak dobije se po jedna „U krivulj a “. S jecište kritične tvrdoće s „U krivuljom“ u ovom dijagramu omeđuje nezakaljeni dio presjeka uzorka (s manje od 50 % martenzita). Crvena „U krivulja“ na gornjem dijelu slike 2.8 odgovara uzorku kritičnog promjera. Izvođenje ispitivanj a ovom metodom je dugotrajno i skupo. „U krivulje“ se mogu dobiti uz poznavanje Jominy krivulja kori štenjem dijagrama za transponiranje, koji se mogu pronaći u literaturi. Slika 2.7. Tvrdoća čelika za različite sadržaje martenzita prema Hodge-Orehovski [24] Slika 2.8. Ispitivanje prokaljivosti po Grossmannu [24]
Image of page 75
76 2.1.1.1.2 Klasični postupci kaljenja Izvode se kontinuiranim hlađenjem do sobne temper ature. Zbog toga se ovdje koriste anizotermni TTT-dijagrami. Postoje dva postupka kontinuiranog (anizotermičkog) kaljenja: a) DIREKTNO KALJENJE Ostvaruje se hlađenjem u jednom rashladnom sredstvu ( slika 2.9 )! Primjenjuje se kod jednostavnijih oblika i legiranih čelika (koristi se blaže rashladno sredstvo) jer nema velike opasnosti od zaostalih naprezanja! Ako su se i površina (p) i jezgra (j) ohladile brzinom hlađenja v hl >v kr , u obje će se dobiti na temperatur i okoline željeni martenzit M ( ako je C 0,6%), s pripadajućom tvrdoćom!
Image of page 76
Image of page 77

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors