Це сукупність усіх доходів в

This preview shows page 9 - 11 out of 20 pages.

– це сукупність усіх доходів в економіці домашніх господарств і підприємців незалежно від того, де вони використовують ресурси — у своїй країні чи за межами своєї країни. Невидима рука ринку – економічна людина шукає вигоди для себе, але невидимою рукою спрямовується до того, що не входило до її інтересів – до інтересів суспільства. Основний і оборотний капітал : основний – капітал, втілений у засобах праці (споруди, машини, устаткування, інструмент), він бере участь у процесі виробництва багато разів і впливає на вартість готового продукту у міру свого зношення; оборотний – капітал, втілений у предметах праці (сировина, матеріали, енергія, паливо) і витратах на робочу силу, його вартість входить у створювані товари цілком і повертається у грошовій формі після їх реалізації. Парадокс Адама Сміта – чому вода, маючи найвищу споживчу вартість, має невелику мінову вартість, тоді як алмаз, не корисний для звичайної людини, має високу мінову вартість? Відповідь знайдена у 1870-і роки, коли маржиналісти зясували, що ринкова вартість визначається не загальною, а граничною корисністю. Промисловий переворот – перехід від ручного ремісничо-мануфактурного до великого фабрично-заводського виробництва, який забезпечував впровадження у виробництво і транспорт робочих машин і механізмів, парових двигунів, створення самостійної машинобудівної галузі. Теорія абсолютних переваг А. Сміта – країна експортує той товар, витрати на виробництво якого менші, ніж у країні – торговельному партнері та імпортує той товар, який виготовляється за кордоном з меншими витратами. Обидві країни виграють від спеціалізації на виробництві того товару, на якому вони мають абсолютну перевагу. Теорія відносних переваг Д.Рікардо – міжнародна торгівля є взаємовигідною за умов спеціалізації країн на виробництві альтернативних товарів при найменших витратах. Теорія народонаселення Т.Мальтуса – зростання темпів приросту народонаселення випереджає темпи приросту засобів для його існування. Трудова теорія вартості – підхід в економічній теорії, за яким кожний товар обмінюється відповідно до к-сті необхідної праці, затраченої на його
виробництво; всі ідеї представників класичної школи політекономії базувались на цій теорії. Теорія третіх осіб Т. Мальтуса – проблема реалізації може бути вирішена за допомогою верств населення, які не беруть участі у виробництві (землевласники, священники, військові), але отримують дохід і створюють попит. Фабрика – форма організації великого виробництва, заснована на застосуванні системи машин і складної кооперації праці в умовах вузлової спеціалізації найманих робітників. Фізіократія (природовладдя) – напрям класичної школи політекономії першої хвилі у Франції в сер 18 ст, представники якого піддали критиці ідеї меркантилізму і виходили з визначальної ролі с.г. Основоположник – Ф.Кене. ТЕМА 6 Індустріалізація – перехід економіки країн на промисловий шлях, значне збільшення частки промислового виробництва, перехід на машинне вир-во у більшості галузей. Селянські реформи 1848-61 років – Столипінська аграрна реформа Кооперація

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture