For høj og samtidig med det bruges der alt for mange

This preview shows page 6 - 10 out of 10 pages.

for høj, og samtidig med det bruges der alt for mange unødvendige penge på markedsføring, når de i virkeligheden skulle have fokuseret på lave omkostninger. Det er altså ledelsen som naturligvis udvikler strategien, men mellemledelsen (funktionscheferne – taktiske niveau) og de ansatte i det operative niveau bliver også inddraget. Den typisk gældende tidshorisont for en strategisk plan, vil typisk være 2 til 10 år. Det svært at sætte en præcis tidshorisont på en strategiplan, da den er bestemt af en lang række forhold. Det afhænger af hvor lang tid det tager at gennemføre den valgte strategi, og hvor hurtigt der sker ændringer i de forhold, som ligger grundlag for strategien. Det er mest fornuftigt med en plan med lang levetid. Som nævnt ovenfor afhænger det af hvor lang tid det tager at gennemføre den valgte strategi, og hvor hurtigt der sker ændringer i de forhold, som ligger grundlag for strategien. Det er mest fornuftigt med en plan med lang levetid.
Bostonmatricen er mere til interne forhold Der mangler regnskabsanalyse under interne forhold Værdier: måske CSR – hvilke politiker har vi i virksomheden. PESTEL-analysen Formål: undersøge forskellige forhold i virksomhedens omverden, der kan have indflydelse på virksomhedens strategiproces. PESTEL betyder: Den ovenstående figur viser de elementer, der bør indgå under hvert af punkterne i PESTEL analysen.
En virksomhed skal ikke beskrive alle forhold i ovenstående figur, da det ville medføre unødvendigt stort forbrug af resurser. Man skal kun inddrage de forhold, som på en eller anden måde kan få betydningen for strategiens udformning. Virksomhed skal omhandle erfaring med den hidtidige strategi, og de foreløbige overvejelser, man har gjort sig, med hensyn til den kommende strategi. Politiske forhold: Virksomheden skal især se på de skattemæssige, erhvervsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige forhold, der kan få betydning for virksomhedens strategivalg. Økonomiske forhold: Der skal først og fremmest kigges på økonomisituation i DK og de lande, hvor virksomheden indkøber råvarer og sælger færdigvarer. Er der høj- eller lavkonjunktur osv.? Sociale og kulturelle forhold: Der skal skabes overblik over de sociale og kulturelle forhold på de markeder, hvor virksomheder afsætter sine varer, og som har betydning for strategivalg. Teknologiske forhold: Virksomheden skal have overblik over den teknologiske udvikling, der kan få betydning for strategivalg. Den teknologiske udvikling indenfor branchen, har stor betydning ved udarbejdelse af virksomhedens strategiske plan.
Miljømæssige forhold: I dag har miljømæssige forhold en stor betydning ved udarbejdelse af den strategiske plan, da virksomhedens omverden stiller en del krav på miljøområdet fx i forbindelse med energiforbrug og affaldshåndtering. Nogle virksomheder udarbejder CSR-rapport (corporate Social Responsibility).

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture