Primjena za rezne alate za obradu nisko i visoko legiranih čelika pri velikim

Primjena za rezne alate za obradu nisko i visoko

This preview shows page 114 - 118 out of 225 pages.

Primjena: za rezne alate za obradu nisko i visoko legiranih čelika pri velikim brzinama. 2.2.4 KEMIJSKO-DIFUZIJSKI POSTUPCI TOPLINSKE OBRADE (s naknadnim kaljenjem) U ove postupke spadaju cementiranje, cijaniranje i karbonitriranje. Difuzijom se najprije promijeni kemijski sas tav površine, a naknadnim kaljenjem postignu se tražena svojstva, tj. tvrda površina, ali i čvrsta i žilava jezgra. Prije se u praksi najviše primjenjivao postupak cementiranja, ali su se do danas razvili i brojni postupci kratkog (bržeg) tretiranja same površine, a ne čitavog presjeka. Preferira se dakle modifikacija rešetke intenzivnim izvorima toplinske energije, npr. indukcijom, laserom ili elektronskim snopom. Još uvijek je ograničujući čimbenik visoka cijena novih uređaja. 2.2.4.1 Cementiranje (pougljičavanj e + kaljenje) Polazni materijal je niskougljični čelik s C<0,2 % (npr. Č1120; Č1220 ili legirani Č4120 s 0,65 % Cr; Č4721 s 1,25 % Cr i 0,25 % Mo itd.). Nakon obogaćivanja površine ugljikom C, bilo u krutim, tekućim ili plinovitim sredstvima, obvezatno se izvodi kaljenje u cilju dobivanja tvrdog martenzita na površini ( slika 2.53 ). Slika 2.53. Shematski prikaz cementiranja (s direktnim kaljenjem nakon pougljiča vanja) kroz "Fe- C" dijagram i dijagram toplinske obrade [1] U prikazima na slici 2.53 pregledno su iznesene koncentracije slojeva i bitne temperature u procesu te faze i očekivane tvrdoće. [28]
Image of page 114
115 2.2.4.1.1 Pougljičavanje u krutom sredstvu Odvija se prema sljedećim reakcijama: Ugljik C iz krutog sredstva reagira s kisikom O iz okoline: C + O 2 CO 2 (1) Nastali ugljični dioksid CO 2 reagira dalje s ugljikom C iz krutog sredstva: CO 2 + C 2CO (2) Ugljični monoksid CO reagira s austenitom na površini čeličnog izratka: Fe ( ) + CO Fe ( C ) +CO 2 (3) Ugljični dioksid CO 2 nastavlja reagirati prema (2)! Kruto sredstvo obično je drveni ugljen s dodatkom BARIJEVA KARBONATA (BaCO 3 ) koji pospješuje reakciju na sljedeći način: BaCO 3 BaO + CO 2 (4) Nastali ugljični dioksid CO 2 nastavlja reagirati prema (2)! - Elementi (izradci) su prilikom pougljičavanja u krutom sredstvu poredani i međusobno razmaknuti u čeličnoj kutiji ispunjenoj granulatom . Poklopac kutije obično se zabrtvi glinom. Cijeli se uložak postavi u komoru peći i drži na temperaturi t A >A C3 jezgre, prema dijagramu (t - ). - Dubina pougljičavanja ovisi o trajanju: nakon 1 h ugljik C prodre cca 0,3 mm, a nakon 8 h do 2 mm. Praktički nema u strojarskoj praksi potrebe za dubinu iznad 1 mm! Vidi dijagram na slici 2.54 .
Image of page 115
116 Slika 2.54. Struktura i sadržaj ugljika pougljičenog sloja [14] Prijelazni sloj
Image of page 116
117 Postupak pougljičavanja u krutom sredstvu prikazan je u dijagramu na slici 2.55 . Slika 2.55. Pougljičavanje u krutom sredstvu [1] 2.2.4.1.2 Pougljičavanje u tekućim sredstvima Izvodi se u rastaljenim solima natrijeva ili barijeva klorida + aktivator (koji je opet natrijev cijanid NaCN). Reakcijom na t A >A C3 dobiva se CO kojim omogućujemo obogaćivanje rešetke ugljikom C. Zbog otrovnosti cijanida prostorije i postupak podliježu strožim propisima zaštite z dravlja. Struktura pougljičenog sloja ista je kao i kod pougljičavanja u krutom sredstvu
Image of page 117
Image of page 118

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors