DOC-20170516-WA0004.docx

Bu fonun faiz oranı miktarı vadesi yıllar

Info icon This preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

Turizm Bakanlığı bünyesinde” Turizm Geliştirme Fonu” kurulmuştur. Bu fonun faiz oranı miktarı vadesi yıllar itibariyle değişmektedir. 2.8. TKDK KIRSAL TURİZM DESTEĞİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırsal turizm desteğinden kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir. Kırsal turizm desteği kapsamında; - Mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, yatak ve kahvaltı, konaklama ve restoran hizmetleri - Çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi - Turistik rekreasyonel faaliyetler için kurulan tesisler desteklenmektedir. Kırsal turizm projeleri kapsamında; - Uygun harcamalar toplamının %50’si desteklenmektedir. - En az 15.000 Avro - En fazla 400.000 Avro destek verilmektedir. - Başvurular başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. 2.9. YURTDIŞI TURİZM FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50’si ödenir. Bu miktar her fuar için 20.000 ABD Dolarını geçemez. Bakanlığın iştirak edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları bir önceki yılın Eylül ayında Bakanlıkça belirlenerek duyurulur. 3. DEVLET TURİZM TEŞVİK KREDİSİ NASIL AlINIR? Kendi ait otel, hotel, pansiyon gibi işletme kurmak isteyenler veya kurmuş oldukları kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor merkezlerini büyütmek isteyenleri KOSGEB hibe ve faizsiz kredi imkanları ile desteklemektedir. Kendinize ait otel, pansiyon gibi işletme kurmak için yapmanız gereken ilk adım Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başvurusuna girmenizdir. Eğitim başvurusu yapan işletme kurmak isteyen girişimci başvurularını il veya ilçelerindeki KOSGEB birimlerine yapabilmektedirler. Başvuru esnasında yapılan yeterlilik testi sonunda başarılı görülenler Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kayıtları yapılmaktadır.
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

6 Eğitimlerin temel amacı kurulacak olan otelin, pansiyonun nasıl ileriye yönelik yönetilmesi gerektiğin öğrenilmesi ve kurulacak olan otel, pansiyon, apart için iş planı projesinin nasıl hazırlanması gerektiğinin bilincine varılmasıdır. Eğitimleri başarılı şekilde tamamlayan girişimci işletmelerini kurabilir ve kurulan işletme için KOSGEB hibe kredi imkanları için başvurularını Girişimcilik Destek Programı kapsamında gerçekleştirebilirler. 4. SONUÇ Turizm teşviklerinden yararlanamama sebepleri; Yeteri kadar turizm teşvikleri hakkında bilgilendirme sağlanamıyor.
Image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern