Eller som oftest fortalt arbejdsløsheden falder ved

This preview shows page 46 - 49 out of 110 pages.

Eller, som oftest fortalt, arbejdsløsheden falder ved overraskelsesinflation.Intuition:u↑⇒ve↓⇒Wi↓⇒Pi↓⇒P↓⇒π.En højere arbejdsløshed(sgab) sænker arbejdernes outside option (opportunity cost)af at søge arbejde (i anden sektor). Dette sænker da fagforeningens lønkrav, som fården nominelle løn til at falde. Faldende løn betyder, at den repræsentative virksomhedoplever en lavere marginal omkostning, hvorfor prisen sættes ned. Grundet symmetrifalder det generelle prisniveau, hvilket sænker inflationen (i forhold til forrige periode).Spørgsmål 10 - Hældningen på AS∂π∂u=γ= 1-c.Hældningen på AS-kurven bestemmes af graden af korrelation mellem arbejdsløshed-sunderstøttelsen og reallønnen!Des højere en kompensationsgrad, des fladere bliver hældningen. Større kompensations-grad giver dermed, at trade-off’et mellem overraskelsesinflation og lavere arbejdsløshedfalder.Intuitivt:Er kompensationsgraden meget høj, vil outside option falde mindre ved enhøjere arbejdsløshed. Dermed vil lønkravet ikke falde lige så meget som ved en lavkompensationsgrad, hvorfor en højere arbejdsløshed får en relativt svagere effekt påinflationen.46
OPGAVE 18.ACasper Nordal JørgensenOpgave 18.AIntroduktionLigevægtsmodel af en (kortsigts lukket) økonomiyt= ¯y+α1(gt-¯g)-α2(rt-¯r) +vt,α1, α2>0,(1)rtit-πet+1,(2)it= ¯r+πet+1+h(πt-π*),h >0,(3)gt= ¯g-k(yt-¯y),k >0,(4)πt=πet+γ(yt-¯y) +st,γ >0,(5)πet=πt-1.(6)En alternativ formulering af modellen findes i appendiks sektionpå side105. Herdiskuters finanspolitik med lag. Dvs. hvor ligning (4) omskrives til, at finanspolitikkenreagerer på forrige periodes outputgab,yt-1-¯y.Spørgsmål 1 - Fortolk modelligningerneLigning (1)IS-kurve: Værdi af LV efterspørgsel på vare- og tjenestemarkedetEfterspørgslen svinger om LV niveau (¯y), hvor off. efterspørgsel influerer positivt,gt, mens realrenten,rt, mindsker efterspørgslen.7vtviser efterspørgselsstød,vt↑⇒yt↑ ∀π-niveau, dvs. vi kaldervtfor etpositivtefterspørgselsstød.Ligning (2)Fisher-ligningen (defintion): Her somex anterealrenten.Ex ante realrenten er netop forskellen mellem den nominelle rente ogforventetinflation.Der antages direkte: Agenter reagerer påforventetrealrente, ex ante, og ikke pådenfaktiske, ex post.Ligning (3)7Antages hermed (implicit), at substitutionseffekten har større betydning end formueeffekten.47
OPGAVE 18.ACasper Nordal JørgensenTaylor regel: CBsadfærdsrelation.Viser konservativ CB’er, ren fokus på inflationsstabilisering omkring ønskede målπ*.hviser i hvor høj grad CB fokuserer på detteLS:¯i= ¯r+ ¯πer= ¯rLigning (4)Adfærdsrelation for finanspolitiken.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture