Hoofdstuk 1 regering 129 hoofdstuk 2 parlement 133

This preview shows page 4 - 9 out of 24 pages.

Hoofdstuk 1 Regering 129 Hoofdstuk 2 Parlement 133 Hoofdstuk 3 Gemeente en provincie 137 Zelftest 142 Thema 4 Rechtsstaat en rechtspraak 144 Hoofdstuk 1 Rechtsstaat 144 Hoofdstuk 2 Rechtspraak 148 Hoofdstuk 3 Rechtszaken 152 Zelftest 156 Portfolio-opdrachten 158 Economische dimensie Thema 1 Werk 162 Hoofdstuk 1 Werken 162 Hoofdstuk 2 Werk vinden 168 Hoofdstuk 3 Aan het werk 174 Zelftest 180 Thema 2 Werk en de samenleving 182 Hoofdstuk 1 Arbeidsmarkt 182 Hoofdstuk 2 Rechten van werknemers 186 Hoofdstuk 3 Verzorgingsstaat 192 Zelftest 196 Thema 3 Kritisch consumeren 198 Hoofdstuk 1 Omgaan met geld 198 Hoofdstuk 2 Consumeren 204 Hoofdstuk 3 Duurzaamheid 209 Zelftest 214 Portfolio-opdrachten 216
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

5 Vitaal burgerschap Thema 1 Leefstijl 220 Hoofdstuk 1 Gezonde leefstijl 220 Hoofdstuk 2 Genotmiddelen 225 Hoofdstuk 3 Gezondheid 230 Zelftest 235 Thema 2 Relaties en seksualiteit 237 Hoofdstuk 1 Relaties 237 Hoofdstuk 2 Seks 242 Hoofdstuk 3 Samenleven 247 Zelftest 253 Portfolio-opdrachten 255 Wereldburgerschap Thema 1 Nederland en de wereld 258 Hoofdstuk 1 Globalisering 258 Hoofdstuk 2 Mondiale problemen 262 Hoofdstuk 3 Europese Unie 267 Zelftest 272 Thema 2 Verschillen in de wereld 274 Hoofdstuk 1 Arm en rijk 274 Hoofdstuk 2 Mensenrechten 279 Hoofdstuk 3 Wereldreligies 283 Zelftest 289 Portfolio-opdrachten 291 Bronvermelding afbeeldingen 294
Image of page 5
6 Woord aan de leerling Dit boek is een werkboek voor het vak burgerschap. Tijdens het vak burgerschap leer je kritisch nadenken over de keuzes die je maakt en over de wereld om je heen. Bij dit werkboek hoort een handboek. De vragen en opdrachten in dit werkboek gaan over de tekst uit het handboek. Dit werkboek bestaat uit zes delen, met elk een eigen kleur: Kern van burgerschap Sociaal-maatschappelijke dimensie Politiek-juridische dimensie Economische dimensie Vitaal burgerschap Wereldburgerschap Elk deel bestaat uit een of meerdere thema’s en elk thema is opgedeeld in drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit theorievragen en verwerkingsopdrachten. De theorievragen gaan over de theorie en bronnen uit het handboek. De verwerkingsopdrachten gaan wat dieper in op een onderwerp uit het handboek. Sommige verwerkingsopdrachten maak je (deels) samen met een klasgenoot. Aan het einde van elk thema maak je de zelftest. Hiermee test je je kennis van het thema en bereid je je voor op de thematoets of dimensietoets. Aan het einde van elk deel maak je een of meer portfolio-opdrachten. Je bespreekt met je docent welke opdracht(en) je maakt. De uitwerking van de opdrachten neem je op in je portfolio voor het vak burgerschap. Succes!
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Kern van burgerschap
Image of page 7
8 Hoofdstuk 1 Vrijheid Theorievragen 1. a. Wat betekent vrijheid voor jou? b. Waaraan merk je dat je in Nederland vrijheid hebt? Schrijf drie voorbeelden op. 1: 2: 3: 2. Lees de uitspraken en beantwoord de vragen.
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Image of page 9

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes