Câu 17 Thi Thử Cẩm Bình Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 2019Cho hình chóp đều S ABCDcó tất cả

Câu 17 thi thử cẩm bình cẩm xuyên hà tĩnh

This preview shows page 3 - 5 out of 9 pages.

Câu 17. (Thi Thử Cẩm Bình Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 2019)Cho hình chóp đều .S ABCDcó tất cả các cạnh bằng nhau và diện tích toàn phần bằng 99 3. Độ dài cạnh hình chóp bằng A. 2.B. 3.C. 1.D. 4. Câu 18. [HK2 Chuyên Nguyễn Huệ-HN]Cho hình thang ABCDvuông tại ABvới 2 AD AB BC a . Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh BC . Tình thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành. 3 7 . 3 a V 3 4 . 3 a V 3 5 . 3 a V Câu 19. Cho hình lập phương có cnh bng . Một hình nón có đỉnh là tâm ca hình vuông và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuôngABCD. Tính din tích xung quanh của hình nón đó. 2 2 4 a . 2 3 2 a . 2 2 2 a . Câu 20. (HSG-Đà Nẵng-11-03-2019) Cho hình trụ ( )Tcó hai hình tròn đáy là ()O(').OXét hình nón ( ) N có đỉnh ', O đáy là hình tròn O và đường sinh hợp với đáy một góc . Biết tỉ số giữa diện tích xung quanh hình trụ ( ) T và diện tích xung quanh hình nón ( ) N bằng 3. Tính số đo góc . Câu 21. (Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương 18 -19) Cho hình chữ nhật ABCD 2 AB , 2 3 AD nằm trong mặt phẳng P . Quay P một vòng quanh đường thẳng BD . Khối tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng A. 28 9 . B. 28 3 . C. 56 9 . D. 56 3 . Câu 22. (Chuyên Nguyễn Trãi-Hải Dương 18-19) Cần sản xuất một vỏ hộp sữa hình trụ có thể tích Vcho trước. Để tiết kiệm vật liệu nhất thì bán kính đáy phải bằng A. 32B. 32V. V . C. 3 V . D. 3 3 V . Câu 23. Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O O , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2 a . Trên đường tròn đáy có tâm O lấy điểm A , trên đường tròn tâm O lấy điểm B . Đặt là góc giữa AB và đáy. Tính tan khi thể tích khối tứ diện OO AB đạt giá trị lớn nhất. A. tan 2 . B. 1 tan 2 . C. 1 tan 2 . D. tan 1 . . ABCD A B C D     a A B C D    
Image of page 3
Đăng ký họ c online LIVESTREAM tr c ti ế p v i th ầy để chinh ph c 8+ Toán nhé! Trang 4/9 - Mã đề 132 Câu 24. Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm OO, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a. Trên đường tròn đáy có tâm Olấy điểm A, Dtrên đường tròn tâm Olấy điểm B, Csao cho //AB CDAB không cắt ' OO . Tính AD để thể tích khối chóp '. O ABCD đạt giá trị lớn nhất. Câu 25. Một khối nón có bán kính đáy bằng 2 cm, chiều cao bằng 3cm. Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc 060chia khối nón làm 2phần. Tính thể tích Vphần nhỏ hơn (Tính gần đúng đến hàng phần trăm). Câu 26. [HK2 Chuyên Nguyễn Huệ -HN] Từ một tấm thép phẳng hình chữ nhật, người ta muốn làm một chiếc thùng đựng dầu hình trụ bằng cách cắt ra hai hình tròn bằng nhau và một hình chữ nhật (phần tô đậm) sau đó hàn kín lại, như trong hình vẽ dưới đây. Hai hình tròn làm hai mặt đáy, hình chữ nhật làm thành mặt xung quanh của thùng đựng dầu (vừa đủ). Biết thùng đựng dầu có thể tích bằng 50,24 lít (các mối ghép nối khi gò hàn chiếm diện tích không đáng kể. Lấy 3,14 ). Diện tích của tấm thép hình chữ nhật ban đầu gần với giá trị nào sau đây nhất? A.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '14
 • JamesE.Young

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors