Apabila pengarang yang sama mempunyai beberapa karya

 • No School
 • AA 1
 • Atheeqa1995
 • 96
 • 100% (1) 1 out of 1 people found this document helpful

This preview shows page 81 - 83 out of 96 pages.

Apabila pengarang yang sama mempunyai beberapa karya yang diterbitkan dalam tahun sama, penyenaraiannya haruslah seperti yang terdapat dalam senarai rujukan, mengakhirinya dengan penyedutan akhbar akhir. Misalnya Penyelidikan pada kesihatan mental ahli-ahli keluarga dwi-kerjaya (Sekaran, 1985a, 1985b, 1985c, 1999, sedang dicetak) menunjukkan bahawa Apabila terdapat lebih daripada satu orang pengarang yang perlu disebut dalam teks itu, ini sepatutnya ditulis dalam turutan abjad nama keluarga pengarang pertama, dan penyedutan patut diasingkan dengan koma bertitik seperti setiap contoh di bawah: Dalam kesusasteraan rekabentuk kerja (Aldag & Breif, 1976; Alderfer, 1972; Beatty, 1982; Jeanquart, 1998) ,… Komunikasi peribadi melalui surat, memo, perbualan telefon, dan sedemikian, patut disaman dalam teks itu hanya dan tidak dimasukkan ke dalam senarai rujukan sejak ini bukan data yang boleh diperolehi. Dalam teks itu, sertakan huruf awal serta nama keluarga penyampai bersama dengan tarikh, seperti di bawah: L. Peters (komunikasi peribadi, 15 Jun, 1998) percaya bahawa Dalam bahagian ini kami telah lihat cara lain untuk menulis rujukan. Seterusnya kita akan melihat cara menyertakan petikan daripada orang lain dalam teks itu. Petikan Dalam Teks Petikan sepatutnya ditulis dengan tepat seperti yang kelihatan dalam sumber. Teks asal, tanda baca, ejaan, dan huruf condong mesti dikekalkan sekalipun mereka salah. Catatkan sumber petikan langsung dengan memasukkan nombor halaman serta rujukan. Gunakan tanda “ ” untuk petikan dalam teks. Gunakan tanda ‘ ’ untuk merujuk kepada teks dalam petikan “ ” . Jika anda ingin menegaskan perkataan-perkataan tertentu, masuk kata-kata tersebut dalam kurungan: huruf condong ditambah. Menggunakan tiga titik (…) untuk menunjukkan yang anda telah meninggalkan bahan selebihnya dari sumber asal. Lihat contoh yang menyusul kemudian. Jika petikan adalah lebih daripada 40 patah perkataan, sediakannya dalam satu gaya bebas dengan menyatakan pada satu baris baru dan mengengsot ( indent ) dari kiri sebanyak lima ruang. Taip keseluruhan petikan pada jarak langkau baris dua dengan
Image of page 81
82 pengengsotan lima ruang pada baris pertama setiap perenggan, seperti yang ditunjukkan di bawah. Dalam mencuba untuk membezakan pekerja dwi-pekerjaan dan keluarga berdwi-kerjaya, Sekaran (1986) menyatakan bahawa: Pelbagai syarat dikenakan terhadap keluarga dwi-pendapatan: keluarga dwi- pekerja, keluarga dengan dua cek gaji, keluarga berpendapatan dual, keluarga dengan dua kerja, dan sebagainya. Pasangan dalam keluarga pekerja dual boleh memegang kerja, atau salah satu pasangan boleh memegang suatu pekerjaan manakala yang lain mengejar kerjaya Perbezaan antara dua kerjaya dan keluarga pekerja dual juga menjadi kabur apabila pasangan yang kini berkerj menyediakan diri mereka ke arah kedua- dua segi pendidikan dan teknikal untuk naik dalam organisasi mereka (p.4).
Image of page 82
Image of page 83

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 96 pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture