Hst 20 cardiac output venous return and their

Info icon This preview shows pages 5–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hst. 20 Cardiac Output, Venous Return, and Their Regulation Op het vaatstelsel betrekking hebbende grootheden: Distensibiliteit : de relatieve verandering van het volume (dV/V) gedeeld door de bijbehorende verandering van de transmurale druk (dp^). De veneuze distensibiliteit is groter dan de arteriële door de lagere druk in het veneuze systeem. Compliantie : verhouding van de verandering van het volume en de bijbehorende verandering van de transmurale druk (dV/dp). Doordat de compliantie van de venen veel groter is, wordt de druk- volumerelatie van het vaatsysteem hoofdzakelijk door het veneuze systeem bepaald. Wanneer de transmurale druk < 0 speelt de compliantie geen rol, omdat de vene dan niet in model is. Gemiddelde systeemdruk : de transmurale druk bij het stilstaan van de circulatie, Pms, mean systemic filling pressure Spanningsloos volume : transmurale druk < 0, V 0 , unstressed volume, C 0 =V 0 (omdat het hartvaatsysteem volledig met bloed is gevuld) Spanningsgevend volume : de transmurale druk stijgt tot de Pms-waarde, Vb- V 0 , stressed volume, Vb = Cb Totale perifere weerstand : arteriële weerstand (Ra) + centraal veneuze weerstand (Rv) 5
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
De cardiac output (q = f h * V slag ) is de hoeveelheid bloed dat elke minuut in de aorta wordt gepompt. De cardiac output staat onder controle van de veneuze terugstroom van bloed (Frank-Starling mechanisme). De cardiac output wordt beïnvloed door: basis niveau van het lichaamsmetabolisme, inspanning, leeftijd en grote van het lichaam. De veneuze terugstroom van bloed naar het hart is de som van alle lokale bloedstromen door alle individuele weefselsegmenten van de perifere circulatie. De cardiac output wordt dus bepaald door alle variabele factoren in het lichaam die de lokale bloedstroom beïnvloeden. De cardiac output wordt beïnvloed door: Voorbelasting: rek voordat het hart gaat samentrekken (Pra, druk over RA wand) Nabelasting: hindernis waartegen het hart moet inpompen (Pao) Contractiliteit Hartfrequentie Oorzaken van een hyperactief hart (sterk hart): Stimulatie door zenuwen: OS↑ en PS↓ hartfrequentie↑ en contractiliteit↑ Hypertrofie van het myocard De cardiac output wordt gereguleerd door: Het pompvermogen van het hart, hartfunctiecurves (q-Pra, q-Poa) De perifere factoren die effect hebben op de bloedstroom van de venen naar het hart, veneuze terugstroom curves (q-Pao) Hartfunctiecurve (q-Pra) : Verschuift naar links: intrapleurale (intrathroracale) druk meer negatief. Draait naar links: contractiliteit ↑, Hf↑ Hartfunctiecurve (q-Pao) : Normaal hart: het hart is in hoge mate ongevoelig voor verandering in nabelasting, het toont dan ook een plateau Sterk hart: (contractiliteit↑ en/of hartfrequentie ↑) plateau aanwezig, maar ligt hoger Zwak hart: geen plateau en bij q=0% Pao lager, cardiac output meer afhankelijk van nabelasting De veneuze terugstroom wordt gereguleerd door: Rechteratrium druk Gemiddelde systeemdruk (Pms): (mean systemic filling pressure) wat het bloed vanuit de systeemcirculatie naar het hart drukt. Deze druk is de gemiddelde vullingsdruk, druk bij stilstaande pomp (bij q=0). Normaal is dit ongeveer 7 mm Hg.
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern