Эйлиний талаар үргэл? сайн

Info icon This preview shows pages 15–16. Sign up to view the full content.

Эйлиний талаар үргэлж сайн санаа өвөрлөж байх бөгөөд Каупервудыг ч бодлогогүй хатуу нинжин биш сэтгэл гаргавал Беренис үл тэсвэрлэх ажээ . Тэр хөөрхий эмэгтэйн сэтгэлийн шаналлыг ойлгосон Беренис их өрөвджээ . Беренис залуу бага насандаа сэтгэлийн зовлонг туулсан бөгөөд эхийгээ яаж зовж байсныг ч нүдээрээ үзжээ . Тэр зовлонгийн шарх сорви одоо болтол арилаагүй ажээ . Ингээд Каупервудтай хамт хаашаа ч явсан тэдний харьцаа хэвээр байх болно . Эйлинийг тэр шаналгаатай бодлоос нь х ө ндийр үү лэх арга болбол тэр х үү хэн Каупервуд , Беренис хоёрыг тийм х ү чтэй занан ү зэхг ү йсэн шажин , б ү р нарийвчлан хэлбэл шажныхаа номоор Эйлинд н ө л өө ү з үү лж чадах ямар нэгэн санваартны тухай бодол Беренисийн толгойд гэнэт оржээ . Эйлинд дуртай ү йлчлэх сайн санаатай гэх юмуу ү ээхэд нь т үү ни йгэрээслэлд багтаж хувь авахыг бодсон арга зальтай х ү м үү с з ө нд өө л байжээ . Сэн Сундиний с ү мийн орлого хариуцсан даа лам х ү ндэт Вилинс Стил гэгч нэг тийм лам Нью‐йоркт байсныг Беренис санажээ . Беренис тэр с ү мд м ө рг ө х зорилгоор биш харин уран барилга шохоорхож хурлын уншлага сонсохоор байнга очдог байжээ . Х ү ндэт Вилис бол дунд зэргийн настай , х ө нг ө нд үү , нэлээд зальтай , гадаад ү зэмжээр аятайхн нийгмийн дээд давхарт багтах боловч м ө нг өө р тааруухан явдах х ү н б ө лг өө . Нэг ө д ө р тэр лам Беренис р үү д ө х ө ж ирж т үү нийг ятгахыг хичээсэн боловч тэр бодол нь залуу х үү хний инээд х ү ргэсэн учир удалг ү й тэр тухай мартсана Беренис гэнэт санажээ . Гэлээ ч Эйлинийг саатуулж зугаацуулах х ү н хэрэгтэй Нью‐ Йоркт аятайхан ааш байдлтай м ө нг ө муу завхай залуучууд з ө нд өө л байжээ . Ийм нэг залууд м ө нг ө олигтойхон т ө лб ө
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern