Техник хангамжийн нөөцийг үр дүнтэй хэрэглэх CPU санах ой оролт гаралтын

Техник хангамжийн нөөцийг үр

This preview shows page 7 - 12 out of 17 pages.

Техник хангамжийн нөөцийг үр дүнтэй хэрэглэх CPU, санах ой, оролт гаралтын нэгжүүд гэх мэт төхөөрөмжүүд нь техник хангамжийн нөөцөд багтана. ҮС нь уг нөөцүүдийн үр ашигтай хэрглэлтийг хянадаг. Олон төрлийн боловсруулалтын горимд хариулах Нэг компьютер багц боловсруулалт, алсаас хандах багц боловсруулалт, онлайн боловсруулалт, бодит хугацааны боловсруулалт, интерактив боловсруулалт гэх мэт олон төрлийн боловсруулалтын горимд ажиллагдаг. Тухайлбал онлайн боловсруулалт өргөн тархсан компьютерийн хэрэглээний програмуудын цар хүрээ нь огцом өргөжин тэлсэн.
Image of page 7
Найдвартай аюулгүй байдлыг хангах Найдвартай аюулгүй байдлын индекс нь RASIS-д багтдаг. Энэ нь Найдвартай байдал(Reliability), Бэлэн байдал(Availability), Үйлчилгээ үзүүлж болохуйц байдал (Serviceability), Нэгдмэл байдал(Integrity) болон Хамгаалал (Security)гэх мэт үгнүүдийн эхний үсгээр үүсгэсэн нэр томьёо юм.
Image of page 8
Хэрэглээний програмын ачааллыг бууруулах Хэрэглээний програм хангамж нь үс-н удирдлагын дагуу ажилладаг програмууд юм. ҮС нь хэрэглээний програмуудыг үр ашигтайгаар ажиллах орчинг бэлтгэх өгдөг.
Image of page 9
Компьютерийн удирдлага, үйл ажиллагааг дэмжих ҮС нь хүний оролцоог аль болох багасгаж програмуудыг(ажлыг)тасралтгүй боловсруулж, мөн үйл ажиллагааны төлөвийг (бүртгэл)бичиж байдаг. Үйл ажиллагааны төлөвийн бичлэг нь алдаа гарах үеийн нөхцөл байдлыг шалгахад хэрэглэгддэг 50 .
Image of page 10
Ажлын удирдлага
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors