53 relatie tussen retentietijd en

Info icon This preview shows pages 5–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5.5.3 Relatie tussen retentietijd en verdelingscoëfficiënt ............................................................... 103 5.5.4 Capaciteitsfactor ..................................................................................................................... 103 5.5.5 Selectiviteitsfactor .................................................................................................................. 104 *5.6 Vorm van chromatografische banden en bandverbreding .......................................................... 105 5.6.1 Vorm van chromatografische banden .................................................................................... 105 5.6.2 Methoden voor het beschrijven van de efficiëntie van een chromatografische kolom ......... 106 5.6.3 van Deemter vergelijking ....................................................................................................... 107 5.7 Resolutie (of oplossend vermogen) ............................................................................................... 108 6 Vloeistofchromatografie ............................................................................................................... 111 6.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 111 6.2 Dunne-laagchromatografie (TLC) ................................................................................................. 111 6.2.1 Principes van TLC en plaattypes ............................................................................................ 111 6.2.2 Stapsgewijze instructies voor TLC ........................................................................................ 112 6.2.2.1 Op de TLC-plaat brengen van het staal .......................................................................... 112 6.2.2.2 Keuze van het solvent voor elutie ................................................................................... 113 6.2.2.3 Elutie van de TLC-plaat .................................................................................................. 114 6.2.2.4 Evaluatie van de ontwikkelde plaat ................................................................................ 114 6.2.2.5 Weergave van de resultaten ............................................................................................. 116 6.2.3 Preparatieve TLC .................................................................................................................... 118 6.2.4 Meervoudige elutie ................................................................................................................. 119 6.2.5 Elutie van zure en basische verbindingen .............................................................................. 119 6.2.6 Elutie van zuurgevoelige verbindingen .................................................................................. 119 6.2.7 Controle op ontbinding van verbindingen ............................................................................. 119 6.2.8 Kwantitatieve TLC ................................................................................................................. 120 6.3 Papierchromatografie ..................................................................................................................... 120 6.4 Kolomchromatografie .................................................................................................................... 123 6.4.1 Principes van kolomchromatografie ...................................................................................... 123 6.4.2 Apparatuur .............................................................................................................................. 124 6.4.3 Stationaire fasen voor adsorptie-kolomchromatografie ......................................................... 124 6.4.3.1 Silicagel ........................................................................................................................... 124 6.4.3.2 Alumina ........................................................................................................................... 125 6.4.3.3 Overige stationaire fasen ................................................................................................. 126 6.4.4 Selectie van het solvent .......................................................................................................... 126
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
iv 6.4.5 Vullen van de kolom met de stationaire fase ......................................................................... 128 6.4.6 Het op de kolom brengen van het staal .................................................................................. 128 6.4.7 Elutie van de kolom ................................................................................................................ 129 6.4.8 Droge-kolomchromatografie .................................................................................................. 130 6.4.9 Flash-chromatografie .............................................................................................................. 131 7 Gaschromatografie ......................................................................................................................... 133 7.1 Principes van gaschromatografie .................................................................................................. 133 7.2. Apparatuur .................................................................................................................................... 134 7.2.1 Draaggas ................................................................................................................................. 135 7.2.2 Injectie van het staal ............................................................................................................... 136 7.2.3 Kolommen .............................................................................................................................. 137 7.2.4 Kolomoven ............................................................................................................................. 139 7.2.5. Detectors ................................................................................................................................ 140 7.2.6 Dataverwerkingssysteem ........................................................................................................ 141 7.3. Stationaire fasen voor gepakte kolommen ................................................................................... 141 7.4. Detectors ....................................................................................................................................... 146 7.4.1.Vlam-ionisatie-detector (FID) ................................................................................................ 146 7.4.2 Thermische-geleidbaarheidsdetector (TCD) .......................................................................... 148 7.4.3 Elektronenvangstdetector (ECD) ........................................................................................... 150 7.4.4 Vlamfotometrische detector (detectie van P en S) ................................................................. 151 7.4.5 Thermionische vlamdetector (TID) ........................................................................................ 151 7.4.6 Zwavelchemiluminescentie detector (detectie van zwavel) .................................................. 152 7.4.7 Foto-ionisatiedetector ............................................................................................................. 152 7.4.8 Atomaire-emissiedetector ....................................................................................................... 153 7.5. Capillaire kolom gaschromatografie ............................................................................................ 154 7.6 Kwalitatieve analyse ...................................................................................................................... 157 7.6.1. Retentietijd ............................................................................................................................. 157 7.6.2. Spiking ................................................................................................................................... 157 7.6.3. Retentie-index van Kovats .................................................................................................... 157 7.6.4 Gaschromatografie als criterium voor productzuiverheid ..................................................... 159 7.7 Kwantitatieve analyse .................................................................................................................... 159 7.7.1 Normalisatie ............................................................................................................................ 160 7.7.2 Gebruik van een inwendige standaard ................................................................................... 160 7.7.3 Gebruik van een uitwendige standaard .................................................................................. 160 7.7.4 Standaardadditie ..................................................................................................................... 161 7.8 Derivaatvorming en gaschromatografie van weinig vluchtige verbindingen .............................. 162 7.8.1 Derivaatvorming ..................................................................................................................... 162 7.8.1.1 Silylering ......................................................................................................................... 163 7.8.1.2 Acetylering ...................................................................................................................... 163 7.8.1.3 Alkylering (estervorming) ............................................................................................... 164
Image of page 6
v 7.8.2 Gaschromatografie van anorganische verbindingen .............................................................. 164 7.8.3 Pyrolysegaschromatografie .................................................................................................... 164 7.9 GSC ................................................................................................................................................ 164 7.9.1 Principe van GSC ................................................................................................................... 164 7.9.2 Vaste stationaire fasen: ........................................................................................................... 165 7.9.2.1 Alumina ........................................................................................................................... 165 7.9.2.2 Actieve kool ..................................................................................................................... 166 7.9.2.3 Zeolieten .......................................................................................................................... 166 7.9.2.4 Silicagel ........................................................................................................................... 166 7.9.2.5 Microporeuze polymeren ................................................................................................ 166 7.9.3 Toepassingen van GSC ........................................................................................................... 167 *7.10 Gekoppelde technieken in gaschromatografie .......................................................................... 167 7.10.1 Gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) ............................................................. 167 7.10.1.1 GC-MS interfaces .......................................................................................................... 168 7.10.1.2 Ionisatie van het staal .................................................................................................... 169 7.10.1.3 Types van massa-analysetoestellen ............................................................................... 169 7.10.1.4 Uitvoeringswijzen van GC-MS ..................................................................................... 171 7.10.2 Gaschromatografie-infraroodspectroscopie (GC-IR) .......................................................... 172 7.10.3 Gecombineerde GC-MS-IR
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern