Faget organisationsadfærd handler om at få viden

This preview shows page 6 - 8 out of 130 pages.

en dårlig leder, få hele organisationen til at yde en dårlig preformance. Faget organisationsadfærd, handler om at få viden til at fungere mere effektivt. Når adfærden i en organisation skal analyseres, er teoretikere som regel ikke kritiske med af vælgeen bestemt type data, men anvender alt der kan give svar på hvor adfærden er som den er.(Slideshow 1) 5 karakteristika for en organisation: side 6 På side 6 definerer Bratton fem fælles karakteristika for hvad der kan defineres som enorganisation. Disse karakteristika er: Soially designed unit or collectivity, diredted to a goal or af setof objectives, centralized monitoring, identifiable boundary, prsences of an externel society. Fem fælles karaktertræk1.A socaliiy designed unit or collectivity Der findes en social struktur på arbejdspladsen Kan være decideret beskrevet i jobbeskrivelsen, selvom den ikke er opstår den på arbejdspladsen2.A goal or set of objectives" Virksomheden søger et mål, profit virksomheder søger størst mulig profit, mens non-profit organisationer søger at hjælpe3.Centralized monitoringCentraliseret kontrol/styring 4.Identifiable boundary Medlemskaber -> Skelner imellem hvem der indenfor og udenfor virksomheden5.External society Fokusere på relationen mellem organisationer interne aktiviteter og samfundet ’Figur 1.1: (s. 8) Adfærden i organisationen skabes ikke udelukkende af microstrukturen, og dermed ikke kun aforgansationen selv. Firgur 1.2 illustrerer hvordan hvordan maicrostrukturen er påvikrer udefra af henholdvismacrostrukturen, fx poltitik og den globale struktur fx internationale organisationer. For at forklare en6
adfærd i en organisation er det dermed nødvendigt ikke udelukkende at fokuserepå microstrukturen. I dette fag er microstrukturen dog det primære fokus, menmed viden om at de to andre stukturer eksisterer. Ved fokus på microstrukuren, kan de denne opdeles på henholdsvis individ,gruppe og organisationsniveau. Vi ser på mircrostrukturen på forskellige aspekter oIndivid niveau: Personlighed, ledelse, motivation og perceptionoGrupper/teams: Hvordan påvirker det organisationen at der ergrupper og teams oOrganisation: Struktur, kultur, forandringer, politik/konflikt og beslutninger Tabel 1.1 (s. 9)Tabel 1.1 viser hvor organisationsadfærd analyseresgennem flere videnskabelige tilgange – Denpsykologiske, sociologiske, antropologiske, politiskeog økonomiske tilgang. Ligeledes viser tabellen påhvilke niveauer de videnskabelige bidrag, bidragertil en analyse af organisationsadfærd. Figur 1.3: And integrated framework for studying organizational behavour (s. 13)Figur 1.3 giver overblik over hvad der har påvirket til atorganisationen er som den er og hvad denne adfærd i fremtidenkan fører til for organisationen. STEPLE analysere hvilke eksterne faktorer der påvirker hvilkemuligheder organisationen har, hvilken strategi der kananvendes og dermed hvordan det påvirker organisationen ogdernæst dens fremtidsmuligheder.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture