Kodlarımızda da dataset ds new dataset ifadesi ile

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

Kodlarımızda da DataSet ds = new Dataset () ; İfadesi ile kolayca bir DataSet oluşturuyoruz. Ancak henüz bu DataSet’in içi boş. Diğer bir ifade ile henüz bir veri yapısı atanmamış. Bu işlemi bir sonraki satırda DataAdapter’ün fill metodu ile yapıyoruz. Çok kullanışlı olan bu metot, adaptörde tanımlı olan veri yapısını DataSet’e aktarır. da.Fill(ds,”zafer”); ds ile tanımlı DataSet’imize, veritabanımızdaki sicil tablosu, ilgili alanları ile DataAdapter sayesinde bu şekilde aktarılıyor. Hemen yanındaki zafer ifadesi, tablonun DataSet’teki ismi. Artık “da” DataSet’imiz ismi zafer olan bir tabloyu temsil ediyor. Bir DataSet’e birden fazla tablo eklememiz mümkündür. DataSet’i görüntülemek içinse GridView kontrolü kullanıyoruz. Grid’in datasource’üne DataSet’imizi atıyoruz ve binding(bağlama) yapıyoruz. COMMAND NESNESİ Veri kaynakları ile DataSet sayesinde “bağlantısız” çalışabileceğimiz gibi, veri kaynağı ile sürekli temas halinde çalışabiliriz.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Verilerin sürekli canlı tutulması bazı uygulamalar için vazgeçilmezdir. Tabii ki ADO.NET’te bu özellik doğal olarak vardır. ADO.NET veri kaynağı ile ilişkilerini, gönderdiği komutlar sayesinde belirler. Bu komutlar bildiğimiz SQL komutlarıdır. SQL komutlarının, veri kaynağına iletilmesi için bir sınıf tanımlanmıştır: Command Bir OleDb temincisi (provider) ise OleDbCommand, SQL server ise SqlCommand gibi. Command nesnesi sayesinde elde ettiğimiz veriler, birkaç yöntemle kullanılabilir. Command. Aspx.cs Using System.Data; Using System.Data.OleDb; Using System.Web.Configuration; Public partial class command_aspx : System.Web.UI.Page { Private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) } String bag_str = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“AppConnectionString2”].ConnectionString; OleDbConnection conn = new OleDbConnection(bag_Str); Conn.Open(); OleDbCommand komut = new OleDbCommand(“SELECT * FROM [sicil]”,conn); GridView1.DataSource = komut.ExecuteReader (); GridView1.DataBind(); Conn.Close(); } } Örneğimizin kullanıcı arabirimi aynen yukarıdaki gibi olabilir. Diğer bir ifadeyle command.aspx yukarıdaki örnekle aynı, sadece bir GridView barındırıyor. Satırlarımızda komut isminde yeni bir veritabanı bağlantı nesnesi oluşturuyoruz.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern