34 34 veri gömme yöntemleri birçok farklı yöntem

Info icon This preview shows pages 35–39. Sign up to view the full content.

34
Image of page 35

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3.4 Veri Gömme Yöntemleri Birçok farklı yöntem kullanılarak resimlerde bilgi gizlenebilir. Kullanılan yöntemleri, gömme işlemi sırasında kullandıkları veriyi dikkate alarak iki başlık altında toplayabiliriz [Johnson ve Jajodia, 1998]. 1. Uzaysal / Görüntü Alan Tekniği (Spatial / Image Domain Technique) 2. Frekans / Dönüşüm Alan Tekniği (Frequency / Transform Domain Technique) Uzaysal Alan veya Görüntü Alan olarak adlandırılan teknik, gömme işleminde resim dosyasındaki veriyi doğrudan kullanılır. Gömme işlemin de bilgiyi gizlediği veri kümesi piksel değerlerini temsil eden kısımdır. Bu tekniğe örnek olarak ileride değinilecek olan ve yaygın olarak kullanılan En Önemsiz Bite Ekleme (Least Significant Bit Insertion - LSB) yöntemini gösterebiliriz. Frekans Alan veya Dönüşüm Alan olarak bilinen teknik ise kapak verideki değişimler üzerinde gömme işlemini uygular. Dönüşüm Alan tekniğine örnek olarak ise JPEG formatlı resim dosyalarına veri gömme işleminde kullanılan algoritmaları verebiliriz. Bu algoritmalar JPEG sıkıştırma sırasında kullanılan DCT katsayıları üzerinde veri gömme işlemini uygular [Johnson ve Jajodia, 1998]. 35
Image of page 36
3.5 Son Bite Ekleme (Least Significant Bit Insertion-LSB) Yöntemi En önemsiz bite ekleme yöntemi (Least Significant Bit Insertion Methods) [Cox vd., 1996] yaygın olarak kullanılan ve uygulaması basit bir yöntemdir. Fakat yöntemin dikkatsizce uygulanması durumunda veri kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemde; resmi oluşturan her pikselin her byte’nın en önemsiz biti olan son biti değiştirilerek o bitin yerine gizlenmesini istediğimiz verinin bitleri sırasıyla verinin başlangıcından itibaren birer birer yerleştirilmektedir. Burada her sekiz bitin en fazla bir biti değişikliğe uğratıldığından ve eğer değişiklik olmuşsa da değişiklik yapılan bitin byte'ın en az anlamlı biti olmasından dolayı, ortaya çıkan steganogramdaki (= örtü verisi + gömülü veri) değişimler insan tarafından algılanamaz boyutta olmaktadır. Resimlerin özelliklerine göre son bite ekleme yönteminin çalışma şekilleri aşağıda verilmiştir. 36
Image of page 37

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3.5.1 Gri seviye resimler üzerinde LSB yönteminin uygulanması Gri-seviye resimlerde her piksel, 0 (siyah) ile 255 (beyaz) arasında tam sayı değer alabilen 1 byte ile temsil edilmektedir. 0-255 arasındaki değerler gri'dir ve bundan dolayı bir resme ait tam sayı " gri ton seviye " (gray level) olarak isimlendirilmektedir. Renk İkilik Sistemdeki Karşılığı Rengi değeri Orijinal piksel 182 10110110 Bilgi saklanmış piksel 183 1011011 1 Örneğin, renk değeri 182 olan bir pikselin içine ikilik sayı sistemindeki 1 değeri saklandığında oluşan piksel ve renk değeri yukarıda gösterilmektedir.
Image of page 38
Image of page 39
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern