Head2right thực trạng nợ công tại việt nam

Info icon This preview shows pages 12–14. Sign up to view the full content.

head2right Thực trạng nợ công tại Việt Nam trong những năm qua. head2right Mô hình hồi quy tuyến tính trong bài nghiên cứu của hai tác giả Folorunso S.Ayadi, Felix O.Ayadi (2008), The impact of external debt on economic growth: a comparative study of Negeria and South Africa , Texas Southern University, đã được thực nghiệm trên dữ liệu của Nigeria và Nam Phi để đo lường sự tác động của nợ nước ngoài lên tăng trưởng kinh tế ở hai quốc gia này. octastar4 Phạm vi nghiên cứu head2right Nghiên cứu trên mức độ quốc gia tại Việt Nam. head2right Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thực trạng nợ công của Việt Nam.
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 3 LỜI MỞ ĐẦU NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt head2right Nghiên cứu chủ yếu về vay nợ nước ngoài, nợ công của Việt Nam, có thể chưa đi sâu vào nợ vay trong nước và có tầm nhìn toàn diện về nợ của quốc gia. head2right Nghiên cứu vẫn còn một vài chỉ tiêu liên quan bị hạn chế trong phân tích do số liệu của năm 2010 chưa được công bố tại thời điểm thực hiện. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU head2right Thu thập thông tin và số liệu được công bố trên các phương tiện đại chúng từ các báo cáo chuyên môn giai đoạn 1990 – 2010 do các cơ quan chuyên môn thực hiện. head2right Nghiên cứu định tính thông qua các bước thu thập số liệu thứ cấp từ nguồn ADB để từ đó xử lý và phân tích nhằm đưa ra những kết luận cụ thể về sự tác động của nợ công đối với tăng trưởng thông qua các kênh truyền dẫn trung gian. head2right Nghiên cứu định lượng dựa trên phân tích các chỉ tiêu số liệu thứ cấp từ nguồn ADB được ứng dụng cho mô hình hồi quy tuyến tính ước lượng sự tác động của nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. 5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI head2right Về lý luận, đề tài này giúp cho chúng ta được hiểu rõ hơn về nợ công cũng như mối quan hệ của nó với tăng trưởng kinh tế thông qua các nghiên cứu thực nghiệm của những nhà kinh tế học nổi tiếng trên thế giới. head2right Về mặt thực tiễn, đề tài này đã đóng góp một công cụ đo lường trong việc ước lượng sự tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế, điển hình là nợ nước ngoài, thông qua đó những nhà điều hành chính sách vĩ mô có cái nhìn rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, để từ đó có các giải pháp điều chỉnh thích hợp giúp cho nền kinh tế Việt Nam được phát triền ổn định bền vững trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Image of page 13
Image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern