Het solvent dat voor het extractieproces gebruikt

Info icon This preview shows pages 47–48. Sign up to view the full content.

zijn. Het solvent dat voor het extractieproces gebruikt wordt, kan water zijn, of een oplosmiddel dat met water mengbaar is, of een oplosmiddel dat niet met water mengbaar is. Extractie wordt vooral toegepast, indien men een organische verbinding uit een waterige oplossing, uit een suspensie of uit een mengsel van vaste stoffen wil isoleren. Ook kan men selectief een bepaalde verbinding uit de organische fase verwijderen. Als de extractie wordt uitgevoerd in een tweefasesysteem, bestaande uit twee onderling niet-mengbare vloeibare fasen, spreekt men over vloeistof-vloeistofextractie of solvent-solventextractie . Een extractie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De meest geschikte methode is afhankelijk van het te extraheren product en van het extractiesolvent. Voor de extractie van vloeistoffen past men solvent-solventextractie met een scheitrechter toe als de te extraheren verbinding in het extractiesolvent goed oplosbaar is. Extractie met een scheitrechter noemt men ook uitschudden . Als het te extraheren product slechts weinig in het extractiesolvent oplosbaar is, gebruikt men solvent-solventextractie met een perforator . Deze methode is ook als continue extractie bekend. Voor industriële toepassingen maakt men gebruik van tegenstroomextractie . Voor de extractie van vaste stoffen worden twee verschillende methoden gebruikt. Als de te extraheren componenten in het extractiesolvent goed oplosbaar zijn, is het vaak voldoende om de fijngemalen vaste stof met het gekozen extractiesolvent te mengen, en dan het mengsel gedurende een bepaalde tijd aan de kook te houden of gedurende een langere tijd op kamertemperatuur te roeren, en tenslotte af te filteren. Als componenten die niet gemakkelijk oplosbaar zijn, moeten gescheiden worden van onoplosbare vaste verbindingen, dan kan een extractietoestel worden gebruikt om de vereiste hoeveelheid extractiesolvent tot een minimum te herleiden. Een voorbeeld is vaste-stof vloeistofextractie met behulp van een Soxhlet-extractor . De preparatieve wijze van solvent-solventextractie (uitschudden) is nog steeds heel populair in organische syntheselaboratoria. Voor industriële toepassingen werden continue extractieprocessen ontwikkeld. Het gebruikt van dynamische eerder dan statische methoden heeft geleid tot de ontwikkeling van tegenstroomextractiesystemen . Tijdens en na WO II werden solventextractiesystemen op het punt gesteld om zeldzame aarden en transuranen te scheiden. Solvent- solventextractie was de te verkiezen methode totdat efficiëntere scheidingsmethoden zoals chromatografie in de 1950’s en 1960’s beschikbaar werden. Vandaag speelt solvent-solventextractie een minder belangrijke rol in de analytische chemie, omdat de methode tijdrovend is. Solvent- solventextractie is wel een efficiënte methode voor de aanrijking van spoorhoeveelheden van metaalionen uit waterige oplossingen naar organische oplosmiddelen (zoals CCl 4 ) door gebruik te maken van organische liganden HA die hydrofobe metaalchelaatcomplexen MA n vormen. Ook vindt extractie toepassing om interfererende deeltjes uit een analytisch staal te verwijderen.
Image of page 47

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 48
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Unnammed

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern