Testen op het eluaat tonen aan dat de zuurheid te

Info icon This preview shows pages 206–208. Sign up to view the full content.

van de protonen tegen kationen aanwezig in een gegeven oplossing. Testen op het eluaat tonen aan dat de zuurheid te wijten aan deze wisseling tot een maximum toeneemt, dan constant blijft en tenslotte snel daalt als de kolom uitgeput geraakt. Regeneratie kan uitgevoerd worden door een 2 M HCl- oplossing zoals boven beschreven. Zwak zure kationenwisselaars worden in de H-vorm geleverd. Ze kunnen in de Na-vorm omgezet worden door behandeling met een 1 M NaOH-oplossing. Hierbij zwelt het hars op en de volumetoename kan 80-100 % bedragen. Het opzwelproces is reversibel, wat betekent dat het hars inkrimpt wanneer de Na-vorm terug in de H-vorm wordt omgezet. Beneden pH 3,5 bestaat de H-vorm bijna geheel uit de weinig geïoniseerde carbonzuurvorm. Uitwisseling met metaalionen in oplossing kan enkel plaatsvinden wanneer de kationenwisselaar zich in de Na-vorm bevindt. Dit betekent dat de pH hoger dan 4 moet zijn. De uitgeputte ionenwisselaar kan eenvoudiger geregenereerd worden dan de sterk zure harsen. Circa 1,5 bedvolumes 1 M HCl volstaat meestal. Daarna volgt de omzetting naar de Na-vorm. De sterk basische anionenwisselaars worden meestal in de Cl-vorm verkrijgbaar. Ze kunnen in de OH-vorm worden omgezet met een 1 M NaOH-oplossing. Het vereiste volume NaOH hangt af van de mate van ionenwisseling die men wil verkrijgen. Twee bedvolumes volstaan voor de meeste toepassingen. Het spoelen van de kolom om de overmaat NaOH-oplossing te verwijderen moet gebeuren met gedesioniseerd water dat vrij is van CO 2 om te vermijden dat de ionenwisselaar in de carbonaatvorm wordt omgezet. Voor 100g hars volstaat het te spoelen met 2 liter water. De zwak basische ionenwisselaars worden in de OH-vorm geleverd. De zoutvorm kan verkregen worden door het hars te behandelen met ongeveer 4 bedvolumes van het geschikte zuur (bijv. 1 M HCl), gevolgd door spoelen met water om de overmaat zuur te verwijderen. Het uiteindelijke eluaat zal niet perfect neutraal zijn, omdat langzame hydrolyse in een zure vloeistof resulteert.
Image of page 206

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.