z\u00fcme gelen g\u00f6z ya\u015f\u0131 seli g\u00f6z\u00fcmden giden bel\u00e2 tufan\u0131Aynl\u0131k derdi gelince yere

Züme gelen göz yaşı seli gözümden giden belâ

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

züme gelen göz yaşı seli, gözümden giden belâ tufanı! Aynlık derdi gelince yere yıkıldık, elden deva gidince dert içinde kaldık. Güzel, vuslata dua ile erişmenin imkânı var dedi. Bir ömürdür bütün günüm dua et- mekle geçti. Neye ihram bağlayayım ? O kıble burada değil ki. Neye sâyedeyim? Merve’nin Safa’st gitti. Dün doktor beni gördü de tahassürle de- di ki: Heyhat, hastalığı şifa kanununu da aştı! 05. Sevgili, Hafız yokluk yurdundan gitti denmeden ne olur, hatırım sormak üzere bir kerecik olsun gel! An Turk-i peri çihre ki der zlr-i kabâ reft Aya çi bata dıd ki ez rih-ı hata reft LXXVL t Vaiz, bu ne feryat? Var git işine. Yoldanı Çıkan benim gönlüm, sana ne oldu ki?
Image of page 2
80 HAFIZ CİVANI Mademki sevgilinin dudağı beni ney gibi muradıma eriştirmiyor, bütün âlemin nasihati, kulağıma yel gibi gelir! Tann’mn yoktan yarattığı beli, tasavvuru müşkül öyle bir ince mesele ki hic bir mahlûk halledemedi gitti. Civarındaki yoksul, sekiz cennetten de müstağnidir. Aşkının tutsağı, iki cihandan da hürdür. •06o. Aşk sarhoşluğu beni harabetti ama var- lığımın esası, o haraplıktan mamur olmada. Gönül, sevgüinin zulmünden, çevrinden ağlayıp inleme, sevgüi, sana ancak bunu na- sibetmiş, bunu vermiş! Yürü Hafız, masal söyleme, afsun okuyup üfürme. Hatırımda bu çeşit masallar, buna benzer afsunlar pek çok!
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors