Веде базу даних про зведену

This preview shows page 19 - 22 out of 36 pages.

-веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; -забезпечення здійснення державних запозичень, надання державних гарантій, погашення та обслуговування державного боргу; -здійснює державний фінансовий аудит виконання державних (бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів господарювання, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують державне чи комунальне майно; 20
Видання юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка -контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями; 6) Вкажіть, у відповідях під котрими номерами не правильно вказані об'єкти контролю Рахункової палати. -Верховна Рада України; -підприємства, у тій частині використання коштів Державного бюджету України; -страхові компанії, інші фінансові установи і їх спілки, асоціації та інші об’єднання незалежно від форм власності; -Національний банк України; -Антимонопольний комітет України; 7) Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти контролю Рахункової палати: -народні депутати України; -комітети Верховної Ради України; -Апарат Верховної Ради України; -Президія Верховної Ради України; -депутатські фракції; 8) Вкажіть, у відповіді під котрим номером вказане слово (словосполучення), пропущене у наведеному законодавчому положенні: «Матеріали, які надаються для аналізу, перевірки або ревізії органами виконавчої влади, Національним банком України або іншою банківською установою, підприємствами, установами та організаціями, а також відомості та документи про фінансовий, майновий, податковий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, становлять **** і можуть бути використані лише для здійснення контролю»: -особисту таємницю; -державну таємницю; -службову таємницю; -комерційну таємницю; -професійну таємницю. 9) Вкажіть, у відповіді під котрим номером вказане слово (словосполучення), пропущене у наведеному законодавчому положенні: «Рахункова палата перевіряє фінансування затверджених Верховною Радою України загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля і розглядає матеріали з цих питань на засіданнях ****»: -Верховної Ради України; -Комітету Верховної Ради України; -Колегії Рахункової палати; -Колегії Верховної Ради України; -Кабінету Міністрів України. 10) Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано вид перевірки, яка проводиться Рахунковою палатою на підставі звітності та інших документів без виходу на об'єкт. -вибіркова; -комплексна; -тематична; -камеральна; -суцільна; 11) Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано вид перевірки, яка проводиться за місцезнаходженням об'єкта, що перевіряється: -вибіркова; -комплексна; -тематична; -камеральна; -виїзна; 21
Видання юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture