Kilde wwwaskdk og wwwatdk 131 35 rådighedsbeløb

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 130 - 133 out of 224 pages.

Kilde: og .
Image of page 130
131 3.5 Rådighedsbeløb ofte det samme efter arbejdsskade Forbrugsmulig- heder de samme efter arbejdsskade For de fleste personer, som har fået tilkendt erstatning for en arbejdsskade, vil ændringer i det årlige rådighedsbeløb i årene efter skaden være af samme størrelse som for ”sammenlignelige” beskæftigede. Det gælder både for personer med en arbejdsulykke og en erhvervssygdom. Mere end halvdelen af personer med erstatning for en arbejdsskade har den samme eller en større disponibel indkomst sammenlignet med før skaden, jf. figur 3.23. Figur 3.23 ANM.: Beregningerne bygger på skadeårgang 2007. Det er personer med erstatning for mén og/eller erhvervsevnetab, som indgår. Se boks 3.3 og boks 3.9 for beregningsforudsætninger. Ændringen i disponibel ind- komst er målt som gennemsnit for 2004-2006 i forhold til gennemsnit- tet for 2008-2010. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Arbejdsskade- styrelsen. Indkomst målt efter skadestidspunktet Beregningerne sammenligner den disponible indkomst, dvs. indkomsten efter skat og overførsler, før og efter skaden er sket. Indkomststigning formentligt undervurderet Engangsudbetalinger indgår ikke i den disponible indkomst. Da en stor del af erstatninger for mén og tab af Samme forbrugsmuligheder med arbejdsskade 0 10 20 30 0 10 20 30 Under (-50) (-50)-(-39) (-40)-(-29) (-30)-(-19) (-20)-(-9) (-10)-(-1) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 Over 49 "Sammenlignelige beskæftigede" Erstatning for arbejdsulykke Erstatning for erhv. sygdomme Skadeårgang 2007 og ”sammenlignelige beskæftigede”, pct. Ændring i disponibel indkomst, pct.
Image of page 131
132 erhvervsevne bliver udbetalt som engangssummer, vil beregningerne tendere mod at undervurdere indkomst- stigningen for personer med en skadessag, jf. boks 3.9. Boks 3.9 Beregning af ændring i rådighedsbeløb Til beregningen af ændringer i forbrugsmulighederne er den disponible indkomst fra 2004, 2005 og 2006, dvs. årene før skaden , sammenlignet med den disponible indkomst efter ska- destidspunktet, dvs. i 2008, 2009 og 2010. Det er personer med erstatning for mén og/eller erhvervsevnetab, som indgår. Alle niveauer er opgjort i samme pris- og lønår. Den disponible indkomst er målt som indkomsten efter skat og overførsler og indeholder dermed udbetalinger fra det offentlige, pensions- kasser og arbejdsskadesystemet. Den disponible indkomst indeholder dog ikke engangssummer fra arbejdsskadessystemet, pensionskasser m.v. Derfor giver beregningerne ikke nødvendigvis et komplet billede af ind- komstudviklingen for personer med en erstatning for en ar- bejdsskade. Mulighed for større rådighedsbeløb efter arbejdsskade Da der er mange kanaler til kompensation ved en arbejds- skade, betyder det, at indkomsten for personer med en arbejdsskade kan blive påvirket forskelligt. En såkaldt typeberegning, hvor der er taget udgangs- punkt i den gennemsnitlige løn forud for skaden for personer, der får erstatning for et erhvervsevnetab, viser et højere rådighedsbeløb efter arbejdsskaden. 3.000 kr. mere om måneden efter skat efter arbejdsskade Det gælder, hvis personen har fået tilkendt erstatning for erhvervsevnetab på 50 pct. og fået tilkendt en førtids-
Image of page 132
Image of page 133

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors