Det sista temat \u00e4r marknaden som en Ett f\u00f6retag som

Det sista temat är marknaden som en ett företag som

This preview shows page 4 - 6 out of 6 pages.

Det sista temat är marknaden som en organiseringsprincip. Ett företag som organiseras enligt en marknadsprincip kännetecknas av en högre grad flexibilitet. Den som tillämpar denna princip behöver vara beredd att anpassa sin affärsmodell baserat på efterfrågan. Kunder – karaktärsdrag Konsumenten ur ett marketing managementperspektiv Ur ett marketing managementperspektiv symboliserar konsumenten antingen ett mål eller ett medel. När konsumenten tolkas som ett mål innebär det att konsumenten är det mest centrala i arbetet för en marknadsförare. Strategierna inom marknadsföringen bör därför vara kunddrivna och utgå från analyser om konsumentens behov eller vad konsumenten vill ha. Ett behov kan kategoriseras i två grupper. Antingen uppstår behovet för att någonting har förbrukas eller gått sönder. Detta kallas att det “faktiska tillståndet” förändras. Det andra alternativet är att något nytt har uppstått, vilket även kallas för att ett nytt “idealt tillstånd” har uppstått. Det andra sättet att se på konsumenten ur ett marketing managementperspektiv är som ett medel där konsumenten är ett verktyg för hur organisationen/företaget ska uppnå sina mål. Man anser att kundernas behov och krav inte behöver uppfyllas till hundra procent eftersom det är viktiga att kompromissa så att även de organisatoriska målen och kundbehoven tillfredsställs (citerat i Svensson, s. 53). Oavsett dessa två synsätt tolkas konsumentens beslut på individuella motiv utan att dess beslut påverkas utifrån andra. Det vill säga att konsumentens köpbeslut sker individuellt, rationellt och helt utan social påverkan. Konsumenten ur ett symbolisk interaktionism Enligt det symboliska perspektivet delas konsumenten in i tre delar - konsumenten som produkt, den sociala konsumenten och den relativa konsumenten. Detta perspektiv hjälper marknadsförare att fördjupa sig i konsumentens oförutsägbara och oberäkneliga köpbeteende. Människan är enligt detta perspektiv en social varelse, som speglar sig i andra genom sociala interaktioner och utifrån det skapar en självmedvetenhet. Vi anpassar oss till vad vad vi tror andra förväntar sig av oss och visar genom konsumtion vilka vi är. (Svensson, 2016). Konsumtion är även ett sätt för oss människor att umgås på, en form av aktivitet. Det kan i annan bemärkelse även ses som en form att kommunicera för andra vilka vi är. Inom olika inkomstnivåer, grupper i samhället, är det av stor betydelse att visa upp exklusiva varumärken i form av logos t. ex kläderna vi bär för att kommunicera vilka vi är och vår tillhörighet (Svensson och Östberg, 2016). Presentation av marknaden och kunderna (Simon, Gustav)
Image of page 4
Modeindustrin är generellt en konkurrensutsatt marknad med ett homogent produktutbud, vilket ställer högre krav på att förstå konsumtionsbeteendets dynamik. Detta faktum återfinns även specifikt hos barnklädesbranschen och blir allt viktigare att tillmötesgå när efterfrågan på barnkläder ökar.
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Spring '17
 • Svensson

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture