al wat bezet kan worden en elk individu begerig naar ontvangst uitzending met

Al wat bezet kan worden en elk individu begerig naar

This preview shows page 87 - 89 out of 96 pages.

al wat bezet kan worden, en elk individu, begerig naar ontvangst-uitzending, met een analoge onkuisheid zijn naaktheid toont, weliswaar niet van opgewarmd en gekookt vlees maar wel van theorieën, gedichten of kritische spitsvondigheden, zo stort de ontwikkelde menigte zich over dat kleine strandje uit en, gelukkiger dan de baders die met een zo groot mogelijke intensiteit genieten van één enkele en ver verwijderde zon, was elk van hen een zon voor zichzelf en voor de rest van de hem omringenden die onafgebroken zichzelf bewonderden en een warmte ondergingen die zeer nauw verwant was aan de warmte van het zonnebad wanneer de ultraviolette straling tot een diepte van vierhonderd microns in het inwendige van het lichaam doordringt en daardoor ingeslapen provitaminen, haarvaten en pigment tot leven brengt. Maar in tegenstelling tot deze zonnemorfine die langzaam versuft en de mens in een inerte stoffelijke massa verandert, heeft het nachtelijk opium van het literair café juist een bruisend en stimulerend effect op het verborgen mechanisme waarvan de denkbeelden eens de beste geesten in collegezalen, internaten en seminaria zullen verontrusten. Deze kleine flikkeringen van een violet licht die we, als we er met aandacht naar kijken, op zaterdagavonden om de slapen van de meesters kunnen zien en die van deze platforms zonder moeite de voorhoofden van praatzieke jongelieden met blauwe kringen onder hun ogen binnendringen, waarbij ze een roze merkteken achterlaten, zijn bevruchtingen die even noodzakelijk zijn voor de voortgang van de grote wagen der cultuur als het spel van het stuifmeel dat, door de wind meegevoerd, getransporteerd door vulgaire paardevliegen, of, als in het geval van de orchidee uit Madagascar gedragen door de eigenaardige snuit van een nog niet geclassificeerde nachtvlinder waarvan de lengte in centimeters echter zekere voorspellingen veroorlooft, en die een voor het onafgebroken voortbestaan van de soort onmisbare exogamie verzekeren. En niet omdat elke meester (overigens door niemand als meester erkend) tegen elke discipel (overigens nooit door zichzelf als discipel beschouwd) zegt: ‘Dit moet je doen,’ ‘Leer wat ik je zeg,’ ‘Maak geen misbruik van het gerundium,’ ‘Schrijf nooit één literair werk waarin het sexuele element geheel en al ontbreekt,’ ‘Observeer de levende wekelijkheid van de menselijke aard in het
Image of page 87

Subscribe to view the full document.

88 pension waar je zo bescheiden woont,’ en dit met een doctrinaire houding en met langzaam uitgesproken woorden, maar omdat hij, wanneer hij zinnen zegt als: ‘Dat is een enorme imbeciel,’ ‘Die heeft geen idee hoe hij schrijven moet,’ ‘Hij heeft Hemingway niet gelezen,’ een collectieve humuslaag schept met de voedzame flora waarvan allen zich voeden en zo, terwijl ze nooit prijzen, altijd bekritiseren, minachtend een wenkbrauw optrekken tot halverwege het voorhoofd, goedkeurend op de schouders van de minst begaafde van de aanwezigen kloppen, over voetbal praten, een studente in de filosofie vastgrijpen, de zwartfluwelen jurk en de lange vlecht van
Image of page 88
Image of page 89
 • Winter '19
 • Yo

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes