Intensiteit van de cursus De intensiteit verschilt per cursist Er is een groep

Intensiteit van de cursus de intensiteit verschilt

This preview shows page 19 - 21 out of 59 pages.

Intensiteit van de cursus De intensiteit verschilt per cursist. Er is een groep die zes bijeenkomsten moet volgen, een groep die om de week de cursus volgt en een groep die iedere week les heeft. De bijeenkomsten duren twee uur. De geïnterviewde manager heeft gehoord dat de pedagogisch medewerkers dit een redelijk zware belasting vinden, maar zij is zelf van mening dat deze intensiteit klopt met wat de pedagogisch medewerkers moeten leren. Inhoud van de cursus Omdat de organisatie nog niet zo goed van de grond is gekomen, is het lastig om iets te zeggen over de inhoud van de cursus. De cursisten hebben een boek meegekregen als studiemateriaal. Dat is overzichtelijk. Er zijn cursisten die de toets net niet hebben gehaald of op één onderdeel uitvielen, maar zij moeten toch alles doen. Dat vinden ze jammer. Tijdens de cursus moesten de cursisten veel open vragen invullen in plaats van multiple choice (zoals bij de toets), waardoor de vragen op de cursus moeilijker werden ervaren dan bij de toets. Dat maakt de cursus moeilijker, maar tegelijkertijd maakt het de toets gemakkelijker. Organisatie De organisatie rondom de taalcursus gaat minder goed. Sommige cursisten waren niet ingedeeld of bleken in verkeerde groepen te zijn ingedeeld. Het programma werkt soms niet en er is sprake geweest van ziekte, waardoor er uitval van lessen was. Hierdoor hebben de cursisten het gevoel dat ze nog steeds niet echt aan de slag zijn gegaan. In september zijn de cursisten begonnen en in december worden ze opnieuw getoetst. Er zijn zorgen bij de cursisten of ze het dan gaan halen.
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 18 Dordrecht - Roc da Vinci (2) Kwaliteit van de trainer Er is veel uitleg over de toetsen, dat is allemaal heel duidelijk. Er mag daarentegen iets meer effectief les worden gegeven. In december krijgen alle cursisten weer een eindassessment en ze willen graag echt met de inhoud aan de slag om zich goed te kunnen voorbereiden. Intensiteit van de cursus Om de week is er op dinsdagavond cursus. De duur is twee uur en dat is goed te doen. Bijna alle cursisten volgen het lichtste pakket met een minimum aantal avonden van zes lessen, dankzij niet al te lage toetsresultaten. Twee cursisten volgen een intensiever traject van achttien lessen. Zij hebben zelf aangegeven dat nodig te hebben. Opvallend is dat deze twee cursisten tevredener zijn over de inhoud dan de cursisten die een korter traject doorlopen. Zelfstudie doen de cursisten aan de hand van een studieboek met oefenmateriaal. De cursisten geven aan druk te zijn maar dat past ook bij de drukte die er momenteel in de kinderopvang is. Hoe zwaar de belasting is, kan de geïnterviewde niet goed inschatten. Inhoud van de cursus De cursisten hebben een studieboek gekregen en werken met een computerprogramma. Het boek is goed te gebruiken als naslagwerk, daar hebben ze echt wat aan. Het computerprogramma is prettig om mee te werken en de cursisten kunnen zien hoe zij er nu voor staan. De cursus sluit alleen niet bij iedereen even goed aan. Er is een cursist die alleen
Image of page 20
Image of page 21
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes