Учир хойшид ч туслам? үзүүлэх

Info icon This preview shows pages 7–8. Sign up to view the full content.

учир хойшид ч тусламж үзүүлэх бодолтой байлаа . Гэхдээ тэр хүүхнийг өөрөөсөө бүрэн холдуулах нь зөв гэж үзжээ . Энэ бол Каупервудад ялимгүй зүйл байлаа . Тэр хүүхэн Каупервудад хэрэггүй болж , одоо амьдралаа цоо шинээр эхлэх болжээ . Каупервудыг туйлын үнэнч байхгүй бол харьцаагаа таслана гэж Беренис шаардвал ямар ч хүн чармайлт гаргахаас татгалзахгүйгээр ганцхан түүний хүслэнг биелүүлэхэд хэрэгтэй бүхнийг хийхэд Каупервуд бэлэн байлаа . Түүний төлөө юуг ч зориулж болно гэж сэтгэн Каупервуд залуу багын цагаас улам илүү их мөрөөдөлд автагдан ирээдүйгээ төлөвлөжээ . ÃÓÐÀÂÄÓÃÀÀÐ Á Ү ËÝÃ Маргааш өглөө нь арав жаахан өнгөрч байхад Беренис түүн рүү утасдаж Каупервудын клубт уулзаж ярилцахаар тохиролцов . Беренис тусгай шатаар ө гс ө ж явахаа Каупервуд өө рийг нь зогсож байгааг олж харжээ . Унтлагын ө р өө , зочид х ү лээн авах тасалгаанд нь нэл цэцэг харагдаж байв . Беренис т үү нийг харж инээмсэглэн шатаар аажим ө гс ө х ө д Каупервуд ялалтандаа б ү рэн итгэхг ү й эргэлзэн энэ маань т ү р үү чийнхэээ шийдвэрийг өө рчл өө г ү й байгаадаа хэмээн сэтгэл зовж тэр х үү хний н үү рийг ширтсээр байв . Беренисийг дөнгөж босгоор давмагц тэврэн авса хойноо л түүний сэтгэл сая тайвшрав . Та ингээд хүрээд ирдэг байжээ ! Гэж Каупервуд жаргалдаа бас л итгэхгүй байдалтай нүүр өөд нь ширтэн баяртайгаар хэлэхэд Беренис түүний тэр эргэлзсэн байдлыг тоолон инээвхийлж Та ирэхгүй гэж бодоо юу ? Гэж асуув . Би яаж баттайяа итгэх билээ ? Үүний урьд та хүсэл бодлоос минь ямгт тэс хөндлөн загнадаг байсан .
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern