kaedah serapan akan menjadi lebih tinggi kerana sebahagian daripada kos tetap

Kaedah serapan akan menjadi lebih tinggi kerana

This preview shows page 27 - 29 out of 29 pages.

kaedah serapan akan menjadi lebih tinggi kerana sebahagian daripada kos tetap mempunyai telah di inventori, menyebabkan kos barangan yang dijual menjadi kurang. Menurut kaedah pengekosan marginal , semua perbelanjaan yang dianggap sebagai perbelanjaan yang dilaporkan sepanjang tempoh berkenaan. Penggunaan kaedah penyerapan kos menggalakkan syarikat untuk membuat produk melebihi anggaran jualan dalam konteks peningkatan pendapatan bersih dan akan memberi kesan keseluruhan pada syarikat, terutama dari segi kecekapan syarikat dalam penggunaan sumber-sumber. Akauntan 27
Image of page 27
syarikat yang perlu bertanggungjawab dan perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya lebih-lebih lagi dalam era global yang sangat kompetitif ini dimana faktor kejayaan sesebuah syarikat ditentukan oleh kos produk , kualiti dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. 28
Image of page 28
5.0 : RUJUKAN 1. Akilah Abdullah et. Al (1999). Perakaunan Perniagaan , Modul PJJ.UUM,Sintok: Pusat Pendidikan Professional dan Lanjutan (PACE) 2. Noor Asma Jamaludin, Nor Asma Lode, Junaidah Hanim Ahmad (2011). BBAP 2103 Management Accounting. Kuala Lumpur. Open University Malaysia OUM 3. Pengenalan Syarikat dan Produk Nona Roguy dicapai pada 01 November 2013 dari 4. Biodata Pengasas Produk Nona Roguy dicapai pada 1hb November dari 29
Image of page 29

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture