Metodat e mbingarkuara MScValmir Sadiku 8 Mundësojn� definimin e metodave me

Metodat e mbingarkuara mscvalmir sadiku 8 mundësojn?

This preview shows page 8 - 17 out of 20 pages.

Metodat e mbingarkuara MSc.Valmir Sadiku 8 Mundësojnë definimin e metodave me emra të njejtë por me parametra të ndryshëm.
Image of page 8
Detyra 3 Të shkruhet programi që llogaritë vlerat e funksioneve: ? = ?𝒊 + 𝒊 ?+? 𝒊=? 𝒕?𝒌 ? = ?? + ?? + 𝒊 ?+? 𝒊=? 𝒕?𝒌 Për llogaritjen e funksioneve, të përdoret metoda e mbingarkuar me emrin llogariteShumen. MSc.Valmir Sadiku 9
Image of page 9
Klasa Math MSc.Valmir Sadiku 10 Përmban metodat të cilat mundësojnë kryerjen funksioneve matematikore tëcilat janë bazike. Disa nga metodat: Trigonometrike Eksponenciale Rrumbullaksim min, max dhe abs. random
Image of page 10
Metodat trigonometrike MSc.Valmir Sadiku 11
Image of page 11
Metodat eksponenciale MSc.Valmir Sadiku 12
Image of page 12
Metodat për rrumbullaksim MSc.Valmir Sadiku 13
Image of page 13
Metodat min, max dhe abs MSc.Valmir Sadiku 14
Image of page 14
Metodat random MSc.Valmir Sadiku 15
Image of page 15
Detyra 4 Të shkruhet programi që llogaritë vlerën e funksionit: Për llogaritjen e funksionit,të përdoret klasa Math. Variabla A,duhet të jetë një numër i rëndomtë në intervalin 0 deri 1.
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 20 pages?

 • Winter '16
 • besime

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture