Rindin birisi kad\u0131l\u0131k seccadesine oturdu namussuzun biri de ululuk makam\u0131na

Rindin birisi kadılık seccadesine oturdu namussuzun

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Rindin birisi kadılık seccadesine oturdu« namussuzun biri de ululuk makamına erişti. O rint, ben âlemin gözüyüm, gözünün ışığıyım demekte, bu namussuz da ben Dara*- mn oğluyum, zamanede eşim yok diye söyle- nip durmada! Ey devrin veziri, Allah için devleti gün- den güne artası padişaha arzet de De di: Padişahım, her dileyenin altına yatan, zamanında dilediği işi işler bir hale gelmesin! An kist tâ behazret-i Sultan eda kuned VIII, • Nerde o fırsat ki pirimugana hizmet ede- yim de o ihtiyarın öğüdüyle kendimi gençleş- tireyim. Ben, yıllardır meyhanede mücavirim. Öm- rümün arta kalan kısmım da eşiğe hizmetle geçireyim.
Image of page 2
Dün muhtesip, elimde şarap şişesini gör- dü de kırdı. Ben de bundan böyle onu hırka- mın altında gizlerim! Kü fırşati ki hidmet-i pır-î muğan kunem 632 HAFIZ DİVANI IX. • Hakîm fikrim, dün akıldan sordu: Ey ya- ratıcı ve merhametli Tann’nın lûtuflanndan. eşi, ortağı bulunmayanı! Âlemde hangi şiir, denizlerde incinin bile değerini hiçe sayar? Akıl, şöyle cevap verdi: Benden bunu, duy., fakat bu kasideyi filân yazdı, şu gazeli feşman söyledi diye söylenen şeylere kulak asma!
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors