ITU T G783\u0434\u043b\u044f \u0441\u0438\u043d\u0445\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0445 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0456\u0432 \u0442\u0430 G 823 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043b\u0435\u0437\u0456\u043e\u0445\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0456\u0432 \u0443

Itu t g783для синхронних

This preview shows page 49 - 52 out of 78 pages.

ITU-T G.783(для синхронних цифрових потоків) та G. 823 (для плезіохронних потоків) у вимірювачі PJM- 4S використовується фільтр з полосою пропускання від 200 Гц до 6,7 МГц. Крім вимірювань фазових тремтінь, рекомендаційних ITU-T, існує можливість вимірювати вандер, визваний коливанням вказівників у спектрі частот нижче 200 Гц. Для виміру вандера пристрій типу PJM-4S має фільтр верхніх частот з полосою пропускання вище 2Гц. Крім використання представлених пристроїв по прямому зазначенню, тобто для вимірювань фазових тремтінь та коефіцієнтів помилок по бітам, вони дозволяють виконувати тестування тактової синхронізації мережі, перевіряти сумісність систем передачі SDH різних фірм-виробників, проводити швидкий аналіз мультиплексної структури сигналу STM-1 та ряд інших функцій. Вимірювання фазових тремтінь в мультиплексах систем передачі SOH при виробничих іспитах. Вироблене обладнання систем передачі SDH повинно бути перевірене на відповідність його параметрів технічному завданню на розробку та рекомендаціям ITU-T. Розглянемо фрагмент цієї великої роботи на прикладі вимірювань фазових тремтінь в точках мультиплексування чотирьох плезіохронних сигналів зі швидкістю передачі 140 Мбіт/с в сигнал STM-4 й назад. Слід нагадати, що проблема фазових тремтінь та вандера завжди існувала при передачі цифрових сигналів в системах передачі PDH. В системах передачі SDH по вказаним в попередньому пункті причинам впливу цієї проблеми на якість прийому цифрових сигналів ще більш виросте. Для вимірювання фазових тремтінь та вандера в точках переходу PDH- SDH й назад використовуються вимірювальні пристрої типу SF-60 та PJM-4S. Схема виміру показана на рисунку 5.1. При проведенні даного виміру термінальне обладнання MUX/DMUX ситем передачі SDH та пристрій типу SF-60 синхрозується від первинного
Image of page 49
55 еталонного генератора (ПЕГ) частотою 2048 кГц. Плезіохронний цифровий поток зі швидкістю 140 Мбіт/с формується генератором прибору типу SF-60. Цей сигнал подається на вхід мультиплексора, де виконуються всі його перетворення від розміщення в контейнері С-4 до формування фрагменту сигнала STM-4. Далі цей сигнал проходить шлейф ЛТ і після демультиплексування у DMUX витягується з контейнеру С-4 та подається на вхід пристрою типу PJM-4S. Фазове тремтіння вимірюється як функція зсуву тактової сихронізації між передаючими та приймаючими плезіохронними потоками. Зсув впливає на швидкість заповнення контейнера С-4 під час розміщеня в ньому плезіохронних потоків, цьому фазове тремтіння розміщення. Отримані результати необхідно зрівняти з даними, приведеними у Рекомендації ITU-T G.783, де представлені обмеження на фазові тремтіння розміщення. Рисунок 5.1 – Схема вимірювань фазових тремтінь та вандера точках переходу SDH/PDH Фазове тремтіння вказівників вимірюється одночасно з фазовим тремтінням розміщення. Генератор пристрою типу SF-60 формує псевдовипадкову плезіохронну послідовність зі швидкістю передачі 140 Мбіт/с, яка розміщується в корисній завантаженості. В залежності від величини здвигу між корисною завантаженістю та місцем, яке вона повинна
Image of page 50
56
Image of page 51
Image of page 52

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 78 pages?

 • Spring '17
 • Moldir Daribay

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors