Ey hankah yoksulu s\u0131\u00e7ra hankahtan \u00e7\u0131k \u0130fra\u011flar\u0131n ibadet yurdunda insana \u00f6yle

Ey hankah yoksulu sıçra hankahtan çık

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Ey hankah yoksulu, sıçra, hankahtan çık.. İfrağların ibadet yurdunda insana öyle bir su verirler ki gönüller zenginleşir. Seher çağı Arştan bir coşkunluktur kop- tu. Akıl dedi ki: Galiba melekler Hafız’ın şiirini ezberliyorlar. Zâhidan kin cilve der mihrâb-u minber mikunend Çun be halvet mirevend an kâr-ı diğer mikunend CXH. Bilir misin, çenk ve ud ne anlatmakta? Şarabı gizli için, çünkü apaçık içene gâvur diyorlar. 950. Aşk remzini söyleyin, duymayın derler ama anlattıkları hikâye, ne müşkül bir hikâye! Aşkm namusunu berbadetmekteler, âşık- ların da şerefini gideriyorlar. Gençleri ayıplı- yorlar. ihtiyarı kınıyorlar! # Kimyagerler, hâlâ olmayacak hayale ka- pılmakta, iksir elde etmeye çalışmaktalar... halbuki şimdiye kadar kara kalbden başka bir şey elde edemediler gitti!
Image of page 2
HAFIZ DİVANI 115 Biz, kapı ardında yüz türlü şeylerle alda- nıp duruyoruz ama kimbilir perdenin ardında ne tedbirde bulunuyorlar? Yine pirimugamn huzurunu bozmaktalar. Bak şu sâliklere, pire neler ediyorlar? 955, Yüzlerce yiizsuyunu yarım bir bakışla almaya imkân var. Fakat güzeller, bu alış verişte ihmal gösteriyorlar. Bir bölük halk, sevgilinin vuslatına, çalı- şıp çabalayarak erişmek ümidinde., bir bölük halk da işi takdire havale etmekte. # Sözün hulâsası şu: Zamanın bakasma aldanma. Bu iş yurdu, öyle bir yerdir ki hal- den hale girer, değişir durur.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors