ΜαθηματÎ&sup

Θεμα 25 ? να απλοποιηθούν τα

This preview shows page 32 - 34 out of 60 pages.

ΘΕΜΑ 25 ο Να απλοποιηθούν τα κλάσματα 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 6 6 3 6 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3                                    2 3 5 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 4 4 5 4 6 8                                          ΘΕΜΑ 26 ο Να υπολογίσετε τις παραστάσεις 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 2 7 10 25 3 15 49 2 3 9 4 1 4 4 2 1 : 4 2                                 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 6 8 12 2 10 5 25 : 1 4 4 2 8 3 6 2 2 1 : 1 3 3 4 2 : 4 4                             ΘΕΜΑ 27 ο Αν α+β=3 και αβ=2,να υπολογίσετε τις παραστάσεις 1 1 ) ) 2 2 )
Image of page 32

Subscribe to view the full document.

33 ΘΕΜΑ 28 ο Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει 0       να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές ΘΕΜΑ 29 ο Αν δύο ακέραιοι διαιρούμενοι με το 6 δίνουν το ίδιο υπόλοιπο, τότε να αποδείξετε ότι η διαφορά των τετραγώνων τους είναι πολλαπλάσιο του 12 ΘΕΜΑ 30 ο Nα απλοποιήσετε τα κλάσματα 12 7 3 2 1 1 3 2           1 2 2 1 1 1 2 1 1     2 2 1 1 1 1       ΘΕΜΑ 31 ο Αν 2 2 1       και Q(x)=3x-2 , να βρείτε τα πολυώνυμα α. P(x).Q(x)         .P x . Q x 3x x 1 . P x 1 . Q x x       ΘΕΜΑ 32 ο Να γίνουν οι πράξεις      3 1 2 3 1 5 2 3 2 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1                              ΘΕΜΑ 33 ο Με ποιο πολυώνυμο πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το διώνυμο 2χ-3 , ώστε το γινόμενό τους να είναι το τριώνυμο 2 2x x 3 ΘΕΜΑ 34 ο
Image of page 33
Image of page 34
You've reached the end of this preview.
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern