Erhvervssygdoms forsikring fonden for forebyggelse og

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 150 - 154 out of 224 pages.

Erhvervssygdoms- forsikring Fonden for forebyggelse og fastholdelse Forskningscenter for arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Bidragydere Modtagere Bevillinger Finansiering Partsindsatsen Arbejdsgivere Staten
Image of page 150
151 Arbejdstilsynet og Arbejdsskadesty- relsen er vokset Udgifterne til driften af Arbejdstilsynet er vokset med over 20 pct. i løbet af de seneste ti år og udgjorde næsten ½ mia. kr. i 2013. Udgifterne er dog lavere end i 2008, hvor udgiftsniveauet toppede. I samme periode er udgif- terne til driften af Arbejdsskadestyrelsen vokset med ca. 50 pct., jf. figur 4.4. Figur 4.4 ANM.: Udgifterne i Arbejdsskadestyrelsen er driftsudgifter knyttet til arbejds- skadeområdet inklusiv udgifter til Grønland. KILDE: Arbejdstilsynet (2004a og 2014a), Arbejdsskadestyrelsen (2014), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2014b) og Finansministe- riet (2014). Reform i 2004 medførte stigende udgifter i ASK Forklaringen på de stigende udgifter i Arbejdsskadesty- relsen er, at der bliver anmeldt og behandlet flere sager. Det stigende antal sager er blandt andet en følge af Ar- bejdsskadereformen fra 2004, jf. kapitel 3. Arbejdsgivere be- taler også for afvi- ste sager Uanset sagernes udfald betaler arbejdsgiverne den sam- me takst for sagsbehandlingen. Det gælder også de man- ge anmeldte sager, der ikke bliver anerkendt som ar- bejdsskader af Arbejdsskadestyrelsen, jf. kapitel 3. For anmelderne er det gratis For anmelderne af arbejdsskader er det derimod omkost- ningsfrit at indgive en anmeldelse. Flere penge til de største institutioner 0 200 400 600 0 200 400 600 Arbejdstilsynet Arbejdsskade- styrelsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2003 2013 Antal mio. kr. brugt på statslige institutioner, 2013-priser
Image of page 151
152 4.3 Arbejdstilsynet bruger tid på virksomheder med godt arbejdsmiljø Arbejdstilsynet bruger næsten 300 mio. kr. på kontrol af virksomhederne, jf. figur 4.5. Figur 4.5 ANM.: Kontrolbesøg omfatter ressourcer til forberedelse, gennemførelse og afrapportering. Under Ledelse, administration og myndighedsopgaver ligger regelarbejde og ministerbetjening. KILDE: Arbejdstilsynet (2014a). Mindre, men mere målrettet arbejds- tilsyn i Sverige Det danske Arbejdstilsyn er tre gange så stort som det svenske Arbetsmiljöverk målt på antal tilsynsførende pr. beskæftigede. De to myndigheder har i altovervejende grad sammenlignelige opgaver. I Danmark er der 18 til- synsførende pr. 100.000 lønmodtagere, mens der i Sverige er knap seks, jf. figur 4.6. 60 pct. af udgifterne går til kontrolbesøg 0 100 200 300 Kontrolbesøg Ledelse, administration og myndighedsopgaver Kommunikation Arbejdsmiljøudvikling Arbejdstilsynets udgifter, mio. kr., 2013
Image of page 152
153 Figur 4.6 ANM.: Beregnet antal tilsynsførende i Danmark på baggrund af det samlede antal årsværk og tilsynets andel af de samlede omkostninger. Både det svenske og danske tilsyn kontrollerer arbejdssteder og ikke medarbej- dere. Det har dog ikke været muligt at finde sammenlignelige data for antallet af arbejdssteder.
Image of page 153
Image of page 154

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors