DOC-20170516-WA0004.docx

Yatırım tutar oranları ağustos ayında 12 ilde

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

Yatırım tutar oranları ; - Ağustos ayında 12 ilde toplam 14 (2385 yatak) otel projesine, 175 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi verildi Ağustos ayı 2016 yılı yatak açısından 1. İstanbul 1052 yatak 2. Muğla 488 yatak 3. Bursa 396 yatak İllere göre yatırım teşvik belgesi alan otel sayısı - İstanbul 5 otel - Bursa 2 otel - Ankara 2 otel 2016 yılında otel yatırımlarında 8 aylık yatırım teşvik verileri - Türkiye genelinde 35 şehir - 24,274 yatak kapasitesi - 117 otel projesi Komple yeni yatırımlar için yatırım teşvik belgesi aldı ve öngörülen toplam harcama 1 milyar 961 milyon TL 2. TURİZMDE YAPILAN TEŞVİKLER 2.1. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİKLERİ Türkiye teşvik kapsamında 6 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerde teşvik oranları 1. bölgeden 6. Bölgeye gidildikçe artmaktadır. Tüm bölgelerde gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve yatırım yeri tahsisi uygulanmaktadır. Teşviklerden yararlanmak için 1. ve 2. bölgede asgari 1.000.000 TL yatırım yapmak gerekli iken 6.bölgede bu tutar 500.000 TL’dir. Bunun dışında; - Vergi İndirimi - Sigorta primi işveren hissesi desteği - Faiz Desteği gibi yardımlar mevcuttur. - 2.2. 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE SAĞLANAN TEŞVİKLER Turizmi Teşvik Kanunun 13 üncü maddesinde; Turizm sektöründeki teşvik tedbirleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma usul ve esasları, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir. Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.” hükümlerine yer verilmiştir 2.2.1. Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin kanunda belirtilen sürelerde turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3 Turizm konaklama tesisleri yatırımları için en çok 49 yıl, kamping yatırımları için en çok 20 yıl süre ile kamu arazisi tahsisi yapılabilmektedir. 2.2.2. Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi Turizmi Teşvik Kanunu’nun 15 inci maddesi, “Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-3 üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır” hükmü ile turizm yatırımcılarını desteklemektedir. 2.2.3. Haberleşme Kolaylıkları Turizmi Teşvik Kanunu’nun 17. maddesindeki “Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır” hükmüne göre işletmelere haberleşme kolaylığı sağlanmaktadır.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern