Ang matalinong pagkonsumo ng mga mamimili ay

This preview shows page 4 - 6 out of 6 pages.

Ang matalinong pagkonsumo ng mga mamimili ay napakahalaga. Kailangang maging matalino sa pagkilatis ng produkto, matipid sa paggasta ng pera, makatwiran sa mga binibiling produkto, mapagmasid sa pagbili, at maging masinop sa lahat ng oras. Ang Matalinong Mamimili MAY ALTERNATIBO MAPANURI Ang Matalinong Mamimili SUMUSUNOD SA BADYET MAKATUWIRAN
Image of page 4
Republic of the Philippines BAAO COMMUNITY COLLEGE Baao, Camarines Sur Telefax (054) 246-1088 Email: [email protected] D. PAGLALAPAT Ngayon, Sino ang gusting pumunta sa unahan upang markahan ang sarili bilang konsyumer. Lagyan ng tsek(/) ang bawat bilang. 1- Laging ginagawa 3- Hindi ginagawa 2- Minsan ginagawa 4- Hindi sigurado 4 3 2 1 1. May listahan ng bibilhin 2. Mabilis magdesisyon 3. Sumusunod sa badyet 4. Mahilig tumawad 5. Matipid Ruth… Gio… Grace… Marj… Precel… Magagaling! 4 3 2 1 1. May listahan ng bibilhin / 2. Mabilis magdesisyon / 3. Sumusunod sa badyet / 4. Mahilig tumawad / 5. Matipid / IV- EBALWASYON Hatiin ang klase sa dalawang grupo. Bawat grupo ay magtatanghal ng isang maikling dula na nagpapakita ng isang matalinong konsyumer. Bubunot ang bawat grupo ng sitwasyon na aking ibibigay. Itanghal ito sa harap ng klase sa loob ng limang minuto. Unang grupo: Nasa loob ng isang mall at namimili ng susuuting damit ng anak para sa Christmas party. Ikalawang grupo: Nasa palengke at abala sa pamimili ng mga pangangailangan sa loob ng bahay. Batayan ng pagmamarka: Partisipasyon ng bawat myembro- 50% Ugnayan sa paksa- 30% Wastong oras ng pagtanghal- 20% _____________ 100% Ang grupo na makakakuha ng pinakamataas na bahagdan ay may karagdagang limang puntos sa mid- term exam.
Image of page 5
Republic of the Philippines BAAO COMMUNITY COLLEGE Baao, Camarines Sur Telefax (054) 246-1088 Email: [email protected] V- TAKDANG ARALIN 1. Magsaliksik ng mga ahensya ng gobyerno na nangangalaga at tumutulong upang maisulong ang kapakanan ng mga mamimili; 2. Anong kaukulang batas ang nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili? Inihanda ni: Emman C. Lumapag Social Studies IV- Student * * *
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors