З іншої сторони при перевищенні рівня обсягу в 20

This preview shows page 11 - 14 out of 34 pages.

досягаються мінімальні витрати на виробництві. З іншої сторони, при перевищенні рівня обсягу в 20 одиниць але не досягаючи 30, то великих витрат можна буде уникнути й розширити підприємство – підприємство під номером 2.
Розділ 2. Розширення виробництва2.1. Функція виробництва у короткостроковому періодіКороткостроковий період — період часу, у який підприємство не має можливостей) замінити свої виробничих потужності, але може змінити інтенсивність їх використання й обсяг виробництва продукції. (За рахунок збільшення чи зменшення робочої сили, сировини та інших ресурсів, обсяги виробництва продукції може змінюватись. Іншими словами у короткостроковий період наявні виробничі потужності при різній інтенсивності та використання виробничих потужностей можуть варуватись у інтенсивності виробництва)(Як було зазначено раніше, фірма протягом короткострокового періоду має можливість міняти обсяги виробництва застосовуючи все більше змінних ресурсів. А як будуть змінюватись обсяги виробництва в межах використання щораз все більшої кількості ресурсів не змінюючи кількість та якість виробничих потужностей)На між зменшенням обсягу виробництва і збільшенням кількості ресурсів ґрунтується закон спадної віддачі, котрий полягає в тому, що послідовно залучаючи одиниці змінних ресурсів до незмінних, у певний момент, буде давати менший додатковий ефект.2.2. Віддача від масштабу в довгостроковому періодіНа виробництві є важливим вмінням відрізняти довгострокові від короткострокових періодів. Неабияка частка ресурсів, здебільш більша частина праці, палива, енергії, сировини тощо, є легко замінними ресурсами й не потребують на це багато часу. Площа виробничих приміщень й кількість устаткування, що є факторами потужності підприємства, вимагають для себе більшого часу на заміну. Інколи, залежно від галузі виробництва, цей процес заміни може тривати декілька років)Короткостроковий період - це такий проміжок часу, впродовж якого не змінюються обсяги використання одного чи більше ресурсів.(В короткостровому періоді компанія володіє фіксованими ресурсами, чітко
розрахованною їхньою кількістю).( Здебільшого капітал є фіксованим ресурсом під час короткострокових періодів. У довгостроковому – є можливість міняти кількість кожного з ресурсів) (При пропорційному зростанні ресурсів під опис потрапляє величина наслідкових змін у обсягах виробництва, використовуючи концепцію віддачі від масштабу. Правило спадної віддачі може не використовуватися при відсутності фіксованого рівня зростання різних факторів) Коли йде мова про подвоєння всіх ресурсів , й є подвоєння обсягу виробництва, то це постійна віддача від масштабу (рис. 1.2, а).Функція від масштабу зростає від збільшенні кількості усіх ресурсів у два рази, котре тягне за собою підвищення виробляємої продукції удвічі. (рис. 1.2, б). І навпаки, якщо виробництво підвищилось менш ніж у два рази, то це спадна віддача. (рис. 1.2, в).Рис. 1.2. Віддача від масштабу: а) постійна (0а = аЬ = ас); б) зростаюча (0а >аЬ >ас);в) спадна (0а <аЬ <ас)Прямі на початку координат є показниками росту, які є показниками технічно можливих шляхів розширення виробництва.2.3. Траєкторія розвитку фірми

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 34 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture