4 Byla projedn\u00e1na st\u00ed\u017enost na vytv\u00e1\u0159en\u00ed lou\u017ee a nepr\u016fjezdnost komunikace V

4 byla projednána stížnost na vytváření louže

This preview shows page 1 out of 1 page.

ale nutno zkontrolovat. 4. Byla projednána stížnost na vytváření louže a neprůjezdnost komunikace V Lipkách, kde by měla být v místě zúžení osazena značka zákaz stání – napsat dopis – splněno, ale náprava v nedohlednu. Nové body: 1. Byly projednány varianty řešení dopravní situace v obci – zejména návrhy, které vzešly ze soutěže „Bezpečné cesty do školy“, kde byly z navržených variant vybrány ty, které odpovídaly původnímu záměru rekonstrukce centra Slivence. 2. Dále byla projednána žádost pana Svobody na zřízení mobilní recyklační linky na místě skládky, která byla zamítnuta s tím, že požadujeme uvedení tohoto prostoru do původního stavu dle podmínek uvedených v původním povolení. 3. Také byly diskutovány možnosti nových dostatečně kapacitních silnic, kterými by se odlehčil provoz na ulicích K Váze a Ke Smíchovu. Je tím podmíněna možnost další výstavby v západní a severní části obce. Příští schůzka komise se uskuteční v pondělí 10.2.2010 v 17,00 hodin. Podepsáno: 14.12.2009 v 18.30 hod. Zapsal: J. Čížek
Image of page 1

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture