Legirni elementi kod toplinske obrade čelika u sporavaju modifikaciju rešet aka

Legirni elementi kod toplinske obrade čelika u

This preview shows page 71 - 73 out of 225 pages.

Legirni elementi kod toplinske obrade čelika: u sporavaju modifikaciju rešet aka pri austenitizaciji (naročito usporavaju rastvaranje karbida legirnih elemenata u austenitu); s prječavaju ili reduciraju perlitnu pretvorbu; m ijenjaju temperaturu modifikacije i vrstu nastalih faza (porastom sadržaja legirnih elemena ta spušta se M s temperatura - iznad nekog sadržaja i ispod sobne temperature pa je austenit u cijelosti nepretvoren); k arbidotvorni legirni elementi (Cr, Mo, W, V) sprječavaju rast austenitnog zrna . Utjecaj vremena držanja na temperaturi austenitizacije Za razliku od metastabilnog zagrijavanja čelika u praksi su brzine zagrijavanja veće, pa će i temperature A 1 i A 3 imati više vrijednosti. Zbog toga se eutektoidni karbidi (cementit kod nelegiranih čelika) ne stignu u potpunosti rastvoriti ni na A 1 temperaturi ni u temperaturnom intervalu između A 1 i A 3 temperature. Znači da pri A 3 temperaturi čelik još uvijek sadrži nerastvorene karbide što znači da je nastali austenit siromašniji ugljikom (u odnosu na izvornu koncentraciju). Zadržavanje na temperaturi austenitizacije je nužno kako bi se dalo dovoljno vremena da austenit rastvori ugljik iz karbida. Dakle , samo dovoljno dugim zadržavanjem na pravilnoj temperaturi austenitizacije može se nakon kaljenja očekivati tvrdoća čelika (koja proizlazi iz sadržaja ugljika) prema Burnsov u dijagramu. Povećanje austenitnog zrna: smanjuje kritičnu brzinu hlađenja (marte nzitna struktura može se ostvariti manjim brzinama hlađenja – manja zaostala naprezanja); daje lošija svojstva žilavosti i veće deformacije zakaljenog izratka. Legirane čelike prigodom austenitizacije treba duže grijati nego ugljične, vrlo često i na viši m temperaturama kako bi se rastvorila dovoljna količina legirnih elemenata u austenitu što značajno smanjuje kritičnu brzinu hlađenja. Ako su temperature zagrijavanja manje, bolje rezultate daju ugljični čelici, jer ako karbid u legiranom čeliku nije rastvoren, austenit će biti siromašniji ugljikom (mekši martenzit), a njegovo zrno je sitnije (povećava se kritična brzina hlađenja).
Image of page 71
72 Praktična primjena TTT -dijagrama pri toplinskoj obradi kaljenja Pomoću TTT - dijagrama može se procijeniti tvrdoća koja se može dobiti kaljenjem na površini i u jezgri izratka uz uvjet da poznajemo krivulje hlađenja pojedinih slojeva izratka. Na taj se način može izvršiti odabir optimalnog rashladnog sredstva prema željenim tvrdoćama po slojevima koje treba postići. Krivulje hla đenja po slojevima za cilindrične uzorke različitih promjera mo gu se pronaći u literaturi. Krivulje hlađenja za površine i jezgre cilindričnog uzorka promjera 95 mm u različitim rashladnim sredstvima (voda, ulje, zrak) s t A = 800ºC prikazan e su u dijagramu na slici 2.4 .
Image of page 72
Image of page 73

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes