Yeni segmentler birleştirilerek kodlanmış

Info icon This preview shows pages 28–31. Sign up to view the full content.

Yeni segmentler birleştirilerek kodlanmış çıkış elde edilir. 27
Image of page 28

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2.4.4 Kullanılan Diğer Ortamlar Steganografi uygulamalarında yaygın olarak kullanılan text, görüntü ve ses dosyaları haricinde, sabit disklerdeki kullanılmayan alanlar, IP (Internet Protocol) paketlerinin ileride kullanmak üzere ayrılmış bölümleri gizli verinin saklanması için kullanılabilmektedir. Yine aynı şekilde Html dosyaları, exe dosyaları vb. gibi dosyalar da içlerine veri saklamada kullanılabilmektedir. Resim ve ses dosyalarına veri saklama yöntemleri insanın görme ve işitme sisteminin fark edemeyeceği ufak değişikliklerle bilgi gizleme mantığını temel almaktadır. Html ve exe gibi dosyala veri saklama yöntemleri ise bu dosyaların kendi formatlarındaki esneklikleri temel alarak çalışırlar. Örneğin html dosyalarında etiketler (tag) kullanılmaktadır. Bu etiketlerin açma ve kapama şekilleri vardır. Bir metni şekillendiren iki etiket olduğunda bunları kaparken hangisinin daha önce kapandığı hangisinin daha önce açıldığı sayfanın görünümünde fark oluşturmaz. Örneğin: <tr><b>deneme</tr></b> ile <tr><b>deneme</b></tr> satırları aynı görüntüyü sağlamaktadır. Ayrıca html dosyasında arada bırakılan boş satırların sayısı görüntüyü değiştirmemektedir. Bu durumda, bu alanlar veri saklama amacıyla kullanılabilmektedir. Ancak bu yöntemlerin saklama kapasitesi düşüktür ve steganalitik yöntemlere karşı dayanıklılığı azdır. Exe dosyalarında da benzer mantıkla hareket edilmektedir. Komut setlerinde aynı işlevi gören farklı komutlar olabilmekte ve bunlardan hangisinin kullanıldığı oluşan exe dosyasının çalışmasında değişikliğe neden olmamaktadır. Bu durum veri saklama amacıyla kodlanabilmektedir. Ancak yine burada da saklama kapasitesindeki düşüklük gündeme gelmektedir. 28
Image of page 29
3. GÖRÜNTÜ (IMAGE) STEGANOGRAFİ Sayısal resimler dağıtımı en kolay ve internette hemen her sayfada karşılaşılabilecek dosyalardır. Kullanıldıkları formatlara göre farklılık göstermekle birlikte küçük boyutları ve içerdikleri verinin genellikle fazlalık (redundancy) içermesi sebebiyle steganografi uygulamalarında en yaygın kullanılan sayısal ortamlar resim dosyalarıdır. Bu nedenle steganografi konusunda yapılan çalışmalar ve geliştirilen teknikler ağırlıklı olarak görüntü steganografi çerçevesinde yer almaktadır. Görüntü dosyaları için bir steganografik sistem Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Gönderici bir gizleme fonksiyonu kullanarak bir steganogram yaratır. Gizleme fonksiyonu, verinin saklanacağı taşıyıcı ortam ve gizlenecek veri olmak üzere iki parametreye sahiptir. Şekil 3.1. Steganografik sistem Herhangi bir steganografik sisteminin temelde şeffaflık (transparency) ve sağlamlık (robustness) şartlarını sağlaması gerekmektedir. Şeffaflık saklanan verinin tespit edilememesi ve fark edilememesini ifade ederken sağlamlık saklanan verinin çıkartma işleminde düzgün bir şekilde geri getirilmesini anlatmaktadır.
Image of page 30

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 31
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern