Trituratie kan beschreven worden als het kloppen van

Info icon This preview shows pages 30–32. Sign up to view the full content.

Trituratie kan beschreven worden als het kloppen van een olie tot een vast product. Voeg de gevormde kristallen toe aan de rest van de olie. De kristallen kunnen dan optreden als entkristallen om de rest van de olie te laten vast worden. Het spreekt voor zich dat het uit de olie gevormde vaste product niet zuiver is, maar opnieuw door kristallisatie moet gezuiverd worden. 2.4.7 Afzonderen van de kristallen De in oplossing gevormde kristallen zuigt men van de moederloog af door een büchnertrechter of een glasfilter die op een afzuigfles is geplaatst. De grootte van de te gebruiken filters wordt aangepast aan de hoeveelheid kristallen. Werkt men op zeer kleine schaal, dan gebruikt men een hirschtrechter of een kleine glasfilter met afzuigreageerbuis. Op de büchnertrechter brengt men een passend filtreerpapier (fig. 2.1). Men bevochtigt dit filtreerpapier met het oplosmiddel en zuigt het met een vacuümpomp vast. Dan giet men onder afzuigen zoveel mogelijk van de moederloog door de filter. Vervolgens verbreekt men de verbinding met de vacuümpomp en brengt men de kristallen en de rest van de moederloog op de filter, sluit men de pomp terug aan waarna zoveel mogelijk van de moederloog wordt afgezogen. De kristalmassa wordt met de vlakke kant van een glazen stop aangedrukt. Vervolgens wordt de geadsorbeerde moederloog door uitwassen verwijderd. Breng daartoe een weinig van het oplosmiddel op de filter nadat de verbinding met de pomp is verbroken, laat de vloeistof korte tijd met de kristallen in aanraking en zuig daarna snel af. Vooral bij het werken met vluchtige oplosmiddelen (diëthylether, methanol, ethanol, aceton, dichloormethaan, tolueen) dient men niet onnodig lucht door de filter te zuigen, omdat anders het oplosmiddel uit de aan de kristallen hechtende moederloog verdampt, waardoor de in de vloeistof aanwezige onzuiverheden zich op de kristallen afzetten.
Image of page 30

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.