Deelnemers worden als het ware personages vanaf het

This preview shows page 60 - 64 out of 158 pages.

Deelnemers worden als het ware personages vanaf het moment dat zij fungeren in het verhaal dat de regisseur in zijn of haar hoofd heeft. Vanaf dan heeft hij controle over hoe wij als kijkers de deelnemers zullen leren kennen. In reality tv verwacht de kijker echte mensen te zien, zoals
zij echt zijn, dus geen acteurs die fictieve personages belichamen. Maar uit de vorige hoofdstukken kunnen we concluderen dat ook deelnemers aan reality-programma’s een personage spelen, namelijk een soort karikatuur of toch op zijn minst een afgeleide van zichzelf. Door als personage behandeld te worden, worden de kandidaten aan DJvT als het ware gereduceerd tot een functie binnen het verhaal, met haar eigen conventies en eigenschappen. Er is geen ruimte voor de deelnemers om de complexe persoon te zijn die ze in het dagelijkse leven zijn. Want ook in De Jeugd van Tegenwoordig lijkt te gelden dat eigenschappen die geen functie hebben binnen het verhaal, geen bestaansrecht hebben. In reality tv is dit een verwarrend iets, omdat de deelnemers wel bestaan buiten het verhaal. Maar alleen de eigenschappen die een functie hebben voor het verhaal van DJvT zelf bouwen het personage op. En dit personage dient dus absoluut apart te worden gezien van de deelnemer zelf. Maar als blijkt dat ook de personages in een reality-programma, net als de setting, fictief zijn, in welke mate kunnen wij dan nog spreken over reality tv? Waar verwijst het woord ‘reality’ dan nog naar? En hoe kunnen wij reality tv dan nog definiëren?
4. De weergave van realiteit in reality tv In het vorige hoofdstuk bekeken we aan de hand van methodes van Seymour Chatman en Mieke Bal hoe de deelnemers aan De Jeugd van Tegenwoordig fungeren als personages. Maar wat betekent dit nu voor een genre als reality tv? Als de deelnemers van DJvT dezelfde functies hebben als personages in een fictief verhaal, worden zij dan niet belemmerd door het verhaal? Wordt een personage in DJvT dan niet evenzeer ‘geschreven’ zoals dat gebeurt in fictie? Het feit dat in DJvT kandidaten worden geselecteerd volgens profielen die op voorhand al bepaald zijn, roept
vragen op over de rol van de kandidaat in dit soort reality-programma’s. Net als de schrijver van een roman, hebben ook de schrijvers en regisseur van DJvT personages in hun hoofd die rollen zullen gaan spelen in het programma. Kunnen wij de uiteindelijke deelnemers aan dit soort reality- programma’s dan nog zien als ‘echt’? In dit hoofdstuk wil ik bekijken wat de literatuur rond reality tv zegt over personages en wat het beeld is dat er bestaat van reality tv. Wat kunnen wij daaruit concluderen met betrekking tot de ‘realiteit’ van televisie in het algemeen? Is het nuttig een nieuwe definitie van reality tv te formuleren? Veel literatuur die er op dit moment te vinden is rond reality tv, handelt vooral over de docusoap. De docusoap is een vorm van reality tv waarbij het de bedoeling is mensen te volgen in hun dagelijkse leven (Costera Meijer & Reesink, 2000, Jaffe, 2005). De docusoap was de eerste

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture