Ингээд миний бодо?

Info icon This preview shows pages 84–85. Sign up to view the full content.

Ингээд миний бодож байгаагаар түр гэрээний эх зохиож танаар гарын үсэг зуруулах хэрэгтэй болжээ гэж хэлээд нарийн бичгийн даргаа дуудаж гэрээнд орох үндсэн зүйлийг Каупервуд хэлж бичүүлээд гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа , за ноёдоо ! Одоогоос эхлэн та бид бол жирийн нэг худалдагч , худалдан авагч биш , харин биднийхэн хэнд нь их ашиг өгөх маш чухал ажлыг хамтарч хийхээр авсан холбоотнууд гэж ойлгох хэрэгтэй юм . Энэ мөчөөс эхлэн та нарын чин сэтгэлийн хамтын ажиллагааг би бас үнэнч сэтгэлээрээ хариулах ам өчиг өгөхөд бэлэн байна . Тэгээд Каупервуд тэр хоёрын гарыг чанга атган үдэхэд , Та бид нар түргэн амжуулав гэж Гривс хэлэхэд Каупервуд инээмсэглэв . Та америкт түргэн ажил гэж үүнийг нэрлэдэг байх гэж Хеншоу нэмэн хэлэв . Бүх оролцогчдын зүгээс ажилд эрүүл ухаанаар хандсаны үр дүн бөгөөд энэ нь америк арга сайн англи арга бас л сайн гэсэн үг . Энэ удаад бол нэг америк , хоёр англи хүний оролцоотойгоор амжилтанд хүрэх болсныг мартаж болохгүй гэж Каупервуд хэлэв . Тэднийг явмагц Каупервуд Сиппэнсийг дууда ирүүлж : Де Сото , та надад итгэх эсэхийг мэдэхгүй байна . Би саяхан танай нөгөө Чэринг - Кроссын шугамын худалдаа да вчихлаа гэж тэр Сиппенсийг орж ирэхэд хэлэв . Нээрэн үү ? Энэ сайхан хэрэг гэж Сиппэнс дуугарав . Хэдийнээ өөрийгөө энэ шугамын зохион байгуулагч , гол удирдаг ч гэж үзэж байсан Сиппэнст ажлыг даалгавал юу болдог бол ? Эхлээд ч ажлыг хөдөлгөж болох юм . Харин яваандаа яадаг бол ? Сиппэнс эвлэрмээгүй шуналтай америк хүн . Англичуудын эгдүүг хүргээд Лондоны санхүүгийн томчуудтай таарч тохирохгүй бол уу ? хэмээн Каупервуд бодож байв .
Image of page 84

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 85
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern