chapter 2.pdf

Ngoài ra các c? ch? đảm bảo an toàn còn

This preview shows page 65 - 69 out of 69 pages.

Ngoài ra các chế đảm bảo an toàn còn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây : Xác thực thông tin cập nhật bảng định tuyến nhận được từ các router nội bộ hay bên ngoài. • Bảo vệ các ứng dụng dữ liệu, tránh bị nhiễm virus.
Image of page 65

Subscribe to view the full document.

2. Phân tích và xác định các yêu cầu an toàn Phát triển các yêu cầu an toàn (tiếp): Ngoài ra các cơ chế đảm bảo an toàn còn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây (tiếp): Cho phép người dùng bên ngoài truy cập dữ liệu trên web hay tập tin trên máy chủ FTP công khai hoặc các dịch vụ công khai khác, nhưng không được phép truy cập vào dữ liệu nội bộ . • Thực hiện ủy quyền và xác thực đối với người dùng văn phòng tại các chi nhánh, người dùng điện thoại di động, người dùng làm việc từ xa. Phát hiện những kẻ xâm nhập trái phép và khoanh vùng được những thiệt hại do những kẻ xâm nhập trái phép gây ra. • Bảo vệ dữ liệu trên đường truyền giữa các chi nhánh với trụ sở chính, giữa các chi nhánh với nhau thông qua mạng riêng ảo VPN. • Bảo vệ vật lý các thiết bị mạng, máy chủ, máy trạm vv.. (ví dụ, để các thiết bị trong các phòng được khóa).
Image of page 66
2. Phân tích và xác định các yêu cầu an toàn Phát triển các yêu cầu an toàn (tiếp): Ngoài ra các cơ chế đảm bảo an toàn còn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây (tiếp): • Bảo vệ logic các thiết bị mạng, máy chủ, máy trạm ... với tài khoản người dùng và các quyền truy cập cho các thư mục tập tin. • Đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng cho người dùng và người quản mạng về các rủi ro mất an toàn đối với hệ thống mạng cách thức hạn chế và phòng chống • Thực hiện quyền tác giả hoặc sử dụng pháp luật để bảo vệ sản phẩm bản quyền sở hữu trí tuệ . • Đáp ứng các yêu cầu và tuân thủ các đòi hỏi về pháp lý
Image of page 67

Subscribe to view the full document.

Kết chương Xác định các nhu cầu, mục tiêu của khách hàng: Phân tích mục tiêu hoạt động (thương mại); Phân tích mục tiêu kỹ thuật Xác định đặc tính mạng hiện Xác định đặc tính lưu lượng mạng
Image of page 68
KẾT CHƯƠNG
Image of page 69
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern